Chrome 126 phiên bản thử nghiệm

Trừ phi có ghi chú khác, những thay đổi sau đây sẽ áp dụng cho bản phát hành mới nhất của kênh thử nghiệm Chrome dành cho Android, ChromeOS, Linux, macOS và Windows. Tìm hiểu thêm về các tính năng được liệt kê ở đây thông qua các đường liên kết được cung cấp hoặc trong danh sách trên ChromeStatus.com. Chrome 126 là phiên bản beta kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2024. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất xuống từ Google.com cho máy tính hoặc trên Cửa hàng Google Play trên Android.

CSS

Bản phát hành này bổ sung một tính năng CSS mới.

Chuyển đổi chế độ xem nhiều tài liệu cho các hoạt động điều hướng cùng nguồn gốc

Trước đây, bạn phải thiết kế lại trang web thành một SPA để sử dụng View Transitions API. Nay không còn như vậy nữa. Theo mặc định, tính năng chuyển đổi khung hiển thị hiện được bật cho các hoạt động điều hướng cùng nguồn gốc. Bạn có thể tạo chuyển đổi chế độ xem giữa hai tài liệu khác nhau có cùng nguồn gốc.

Để bật chuyển đổi chế độ xem nhiều tài liệu, cả hai bên đều cần chọn sử dụng. Để làm điều này, hãy sử dụng quy tắc @view-transition và đặt chỉ số mô tả navigation thành auto.

@view-transition {
  navigation: auto;
}

Hiệu ứng chuyển đổi khung hiển thị nhiều tài liệu sử dụng cùng một thành phần và nguyên tắc như chuyển đổi khung hiển thị cùng một tài liệu. Các phần tử đã áp dụng view-transition-name sẽ được chụp và bạn có thể tuỳ chỉnh ảnh động bằng cách sử dụng ảnh động CSS.

Tìm hiểu thêm trong tài liệu về View Transitions API.

API web

Ban đầu, bài đăng này có tính năng cài đặt nội dung Tự động toàn màn hình. Tính năng này hiện đã được chuyển sang Chrome 127.

Tiện ích mở rộng kích hoạt API Gamepad

Mở rộng giao diện GamepadHapticActuator để hiển thị chức năng kích hoạt-rumble trên Web cho các tay điều khiển trò chơi tương thích. Tiện ích này sẽ cho phép các ứng dụng web tận dụng API Gamepad để rung trình kích hoạt của thiết bị tay điều khiển trò chơi được trang bị chức năng này.

Tham số signalapplication của OpusEncoderConfig

Các tham số OpusEncoderConfig.signalOpusEncoderConfig.application được ánh xạ trực tiếp tới các nút bộ mã hoá cụ thể triển khai. Những API này cho phép các tác giả trang web đưa ra gợi ý về loại dữ liệu đang được mã hoá và ngữ cảnh sử dụng dữ liệu.

signal có thể là một trong các giá trị "auto", "music", "voice". Phương thức này định cấu hình bộ mã hoá để có hiệu suất tốt nhất khi mã hoá loại dữ liệu được chỉ định. application có thể là một trong các giá trị "voip", "audio", "lowdelay". Chế độ này định cấu hình bộ mã hoá để tăng mức độ dễ hiểu của lời nói, tái tạo trung thực dữ liệu đầu vào ban đầu hoặc độ trễ ở mức tối thiểu.

PointerEvent.deviceId để viết bằng nhiều bút

Khi các thiết bị có tính năng nhập liệu nâng cao bằng bút ngày càng trở nên phổ biến, điều quan trọng là nền tảng web phải tiếp tục phát triển để hỗ trợ đầy đủ các tính năng nâng cao này nhằm mang lại trải nghiệm phong phú cho cả người dùng cuối và nhà phát triển. Một trong những cải tiến như vậy là khả năng số hoá của thiết bị nhận ra nhiều thiết bị bút tương tác đồng thời với thiết bị đó.

Tính năng này là phần mở rộng cho giao diện PointerEvent để bao gồm một thuộc tính mới là deviceId. Thuộc tính này đại diện cho giá trị nhận dạng duy nhất, được tách biệt với tài liệu và tồn tại cố định trong phiên mà nhà phát triển có thể sử dụng để xác định từng bút tương tác với trang.

Ứng dụng web dạng thẻ trên ChromeOS

PWA trong một cửa sổ độc lập chỉ có thể mở mỗi lần một trang. Một số ứng dụng muốn người dùng mở nhiều trang cùng một lúc. Chế độ thẻ thêm một dải thẻ vào các ứng dụng web độc lập trong ChromeOS, cho phép mở nhiều thẻ cùng một lúc.

Tính năng này thêm chế độ hiển thị mới là "tabbed" và một trường tệp kê khai mới để cho phép tuỳ chỉnh thanh thẻ.

Phương thức toJSON() cho GeolocationCoordinatesGeolocationPosition

Thêm các phương thức .toJSON() vào giao diện GeolocationCoordinatesGeolocationPosition. Thao tác này cho phép chuyển đổi tuần tự các đối tượng này bằng JSON.stringify().

Hỗ trợ visualViewport onscrollend

Sự kiện JavaScript scrollend kích hoạt để báo hiệu rằng một thao tác cuộn đã kết thúc.

Giao diện visualViewport bao gồm một trình xử lý sự kiện onscrollend sẽ được gọi khi thao tác cuộn trên visualViewport kết thúc. Chrome đã hỗ trợ thêm trình nghe sự kiện cuộn thông qua visualViewport.addEventListener("scrollend"). Nhờ vậy, bạn cũng có thể thêm trình nghe sự kiện bằng cách sử dụng visualViewport.onscrollend.

Siêu giao diện WebGLObject Web IDL

Tính năng này hiển thị loại WebGLObject trong cùng ngữ cảnh mà API WebGL hiển thị — trên luồng chính và worker.

Chuyển đổi được mã hóa WebRTC: Sửa đổi chức năng Siêu dữ liệu

Một số trường hợp sử dụng Chuyển đổi mã hóa WebRTC không chỉ liên quan đến việc thao túng tải trọng của khung video hoặc âm thanh mã hóa mà còn cả siêu dữ liệu của khung hình đó. Ví dụ:

Thay đổi dấu thời gian của một khung hình để tạo độ trễ. Thay đổi loại MIME của khung nếu quá trình biến đổi thay đổi loại tải trọng. Tính năng chuyển tiếp nội dung nghe nhìn đến một kết nối ngang hàng mới được thiết lập để sử dụng các giá trị siêu dữ liệu khác nhau.

Tính năng này cho phép API chuyển đổi mã hóa WebRTC thao tác với siêu dữ liệu khung hình âm thanh và video.

Hỗ trợ SVG cho API Bảng nhớ tạm không đồng bộ

Chuyển sang UTF-8 trên Windows trong khi ghi định dạng image/svg+xml vào bảng nhớ tạm. Định dạng HTML đã sử dụng UTF-* trên Windows và điều này sẽ cho phép sao chép và dán hình ảnh SVG từ bảng nhớ tạm.

Trên tất cả các nền tảng được hỗ trợ khác, image/svg+xml được chuyển đổi tuần tự thành UTF-8 trước khi được ghi vào bảng nhớ tạm.

Đọc thêm trong phần Hỗ trợ SVG cho API bảng nhớ tạm không đồng bộ.

Bật lại API CloseWatcher và đóng yêu cầu cho <dialog>popover=""

API CloseWatcher cho phép xử lý các yêu cầu đóng, chẳng hạn như phím ESC trên các nền tảng dành cho máy tính hoặc cử chỉ quay lại hoặc nút trên Android, theo cách thống nhất. Ban đầu, tính năng này được phát hành trong Chrome 120, nhưng đã bị vô hiệu hoá do có sự tương tác không mong muốn với <dialog>. Tính năng này đã được bật lại trong Chrome 126 sau một số cải tiến về hành vi để giảm thiểu các vấn đề phát sinh ở đó.

Hỗ trợ Khung hỗ trợ tiếp cận tự động hoá giao diện người dùng trên Windows

Microsoft đã hợp tác với nhóm Chrome để hỗ trợ trực tiếp khung Tự động hoá giao diện người dùng (UIA) trên Windows, giúp các công cụ hỗ trợ tiếp cận giao tiếp với trình duyệt dễ dàng hơn. Quá trình phát hành dần cho phiên bản ổn định, bắt đầu từ Chrome phiên bản 126. Điều này cho phép ứng dụng Điều khiển bằng giọng nói hoạt động trong mọi trình duyệt dựa trên Chromium và sẽ nâng cao trải nghiệm người dùng đối với tất cả công cụ hỗ trợ tiếp cận dựa trên UIA, chẳng hạn như tính năng Người đọc và Kính lúp. Việc này cũng sẽ loại bỏ lớp mô phỏng giao diện người dùng Windows. Lớp này là nguồn gây ra nhiều vấn đề về hiệu suất trong Chromium trên Windows.

Tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu tính năng hỗ trợ UIA trên Windows.

Bản dùng thử theo nguyên gốc mới

Trong Chrome 126, bạn có thể chọn sử dụng các bản dùng thử theo nguyên gốc mới sau đây.

FedCM là một tín hiệu đáng tin cậy đối với Storage Access API

Điều chỉnh FedCM và Storage Access API bằng cách đưa ra FedCM trước đó một lý do hợp lệ để tự động phê duyệt yêu cầu truy cập vào bộ nhớ.

Khi người dùng cấp quyền sử dụng danh tính của họ với Nhà cung cấp danh tính (IdP) bên thứ ba trong một Bên tuân thủ (RP), nhiều IdP sẽ yêu cầu cookie của bên thứ ba để hoạt động chính xác và an toàn. Đề xuất này nhằm đáp ứng yêu cầu đó một cách riêng tư và bảo mật bằng cách cập nhật các bước kiểm tra quyền của Storage Access API (SAA) để không chỉ chấp nhận hoạt động cấp quyền qua lời nhắc truy cập vào bộ nhớ, mà còn chấp nhận hoạt động cấp quyền theo lời nhắc của FedCM.

Thuộc tính chính của cơ chế này là giới hạn cấp quyền trong các trường hợp được RP cho phép rõ ràng thông qua chính sách về quyền của FedCM, thực thi hoạt động kiểm soát trên từng khung hình cho RP và ngăn chặn hoạt động giám sát thụ động của IdP ngoài những tính năng mà FedCM đã cấp.

Đăng ký FedCM làm tín hiệu tin cậy cho bản dùng thử theo nguyên gốc Storage Access API.

Chọn không sử dụng tính năng xem trước nội dung nghe nhìn

Bản dùng thử theo nguyên gốc ngược này loại trừ các trang web khỏi việc phát hành Bản xem trước phương tiện.

Chrome sẽ cung cấp bản xem trước theo thời gian thực đối với dữ liệu đầu vào của máy ảnh và micrô tại thời điểm trang web yêu cầu quyền truy cập vào máy ảnh và micrô. Các trang này cũng sẽ có trên pageinfo của trang web.

Ngoài ra, người dùng có nhiều thiết bị sẽ có thể chọn một máy ảnh và micrô tại thời điểm yêu cầu quyền, trừ phi trang web đã yêu cầu một thiết bị cụ thể thông qua getUserMedia().

Để loại trừ trang web của bạn khỏi bản xem trước nội dung nghe nhìn, hãy đăng ký bản dùng thử theo nguyên gốc chọn không sử dụng tính năng xem trước nội dung nghe nhìn.

FedCM: API Tiếp tục, API tham số, API trường, Nhiều cấu hình URL, Nhãn tài khoản tuỳ chỉnh

Nhà phát triển có thể bắt đầu tham gia bản dùng thử theo nguyên gốc cho một gói các tính năng của FedCM dành cho máy tính có thể bao gồm việc uỷ quyền. Gói này bao gồm API Tiếp tục FedCM, API thông số, API Trường, Nhiều cấu hình URL và Nhãn tài khoản tuỳ chỉnh. Thao tác này sẽ tạo ra trải nghiệm uỷ quyền OAuth giống như quy trình, liên quan đến hộp thoại cấp quyền do IdP cung cấp.

Dùng thử việc ngừng sử dụng vùng chứa cuộn có thể làm tâm điểm cho bàn phím

Tính năng này giới thiệu các thay đổi sau:

  • Theo mặc định, trình cuộn có thể làm tâm điểm bằng cách nhấp và lấy tiêu điểm theo lập trình.
  • Theo mặc định, các thao tác cuộn không có mục con có thể làm tâm điểm luôn có thể lấy tiêu điểm bằng bàn phím.

Đây là một điểm cải tiến quan trọng để giúp mọi người dùng dễ tiếp cận hơn với các thành phần cuộn và nội dung trong thanh cuộn. Bạn có thể đọc thêm về các lợi ích của tuỳ chọn này trong bài đăng Trình cuộn có thể đặt tiêu điểm bằng bàn phím.

Chúng tôi đã cố gắng gửi những thay đổi này và nhận thấy rằng một số trang web không có kỳ vọng về một số thành phần. Do đó, chúng tôi phải ngừng phát hành tính năng này để tránh sự cố này. Do các lợi ích hấp dẫn này, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng tính năng này. Để các trang web bị ảnh hưởng có thêm thời gian di chuyển các thành phần, chúng tôi sẽ bắt đầu một thử nghiệm ngừng sử dụng. Khi được bật, thao tác này sẽ tắt tính năng KeyboardFocusableScrollers.

Ngừng sử dụng và xoá bỏ

Phiên bản Chrome này không có thêm đề xuất mới nào bị ngừng sử dụng hoặc xoá bỏ. Tuy nhiên, đây là bản phát hành Chrome cuối cùng có hỗ trợ các sự kiện đột biến. Chúng sẽ bị xoá trong Chrome 127. Hãy đọc bài viết Các sự kiện thay đổi sẽ bị xoá khỏi Chrome để tìm hiểu thêm và chuẩn bị cho việc xoá này.