Khôi phục phiên bản trên Trang tổng quan dành cho nhà phát triển Cửa hàng Chrome trực tuyến

Zach Warneke
Zach Warneke

Tuần này, chúng tôi rất vui mừng được ra mắt một tính năng mới cho phép các nhà phát triển khôi phục tiện ích của họ về phiên bản đã phát hành trước đó trong Cửa hàng Chrome trực tuyến. Mục tiêu của chúng tôi là giúp nhà phát triển yên tâm hơn khi phát hành bản cập nhật, đặc biệt là khi chuyển sang Manifest V3.

Tiện ích của tôi gặp lỗi đang hoạt động, tôi phải làm gì bây giờ?

Kể từ hôm nay, bạn không cần gửi phiên bản tiện ích mới có bản sửa lỗi nữa và chờ phiên bản tiện ích đó vượt qua quy trình xem xét. Thay vào đó, bạn có thể bắt đầu khôi phục thông qua trình đơn thêm hoặc trang gói cho mặt hàng.

Ảnh chụp màn hình trang tổng quan dành cho nhà phát triển cho thấy thao tác khôi phục trong

Khi khôi phục yêu cầu có số phiên bản mới, theo đó phiên bản trước của tiện ích sẽ được xuất bản lại và lý do khôi phục. Sau khi điền thông tin bắt buộc, hãy xác nhận việc khôi phục.

Ảnh chụp màn hình trang tổng quan dành cho nhà phát triển cho thấy hộp thoại khôi phục yêu cầu cung cấp phiên bản và lý do

Sau khi hoàn tất quá trình khôi phục, gói khôi phục sẽ được chuyển tới người dùng thông qua quy trình tự động cập nhật Chrome thông thường. Bạn có thể xác minh rằng quá trình khôi phục đã thành công trên trang gói hoặc trang trạng thái.

Ảnh chụp màn hình Trang tổng quan dành cho nhà phát triển cho thấy trạng thái khôi phục trên trang trạng thái gói

Hãy tham khảo tài liệu về quy trình khôi phục để biết thêm thông tin, bao gồm cả cách chúng tôi xử lý yêu cầu khôi phục trong một số trường hợp đặc biệt. Tính năng khôi phục phiên bản hiện đang hoạt động và nhóm Cửa hàng Chrome trực tuyến mong muốn tiếp tục cải thiện quy trình quản lý hoạt động phát hành cho nhà phát triển.