Trình chuyển đổi tệp kê khai tiện ích

Dễ dàng chuyển đổi toàn bộ thư mục, tệp zip chứa tiện ích hoặc tệp manifest.json.

Xin chào! Tôi là Solomon, kỹ sư phần mềm thuộc nhóm tiện ích của Chrome.

Khi chúng tôi tiếp tục xây dựng phiên bản mới nhất của nền tảng tiện ích của Chrome, tôi nhận thấy bản thân cần chuyển đổi các tiện ích Manifest V2 sang Manifest V3 cho mục đích thử nghiệm. Để giúp quá trình này dễ dàng hơn một chút, tôi đã tạo một công cụ có tên Trình chuyển đổi tệp kê khai tiện ích (EMC).

EMC là một công cụ dòng lệnh Python 3 tự động hoá một số phần trong quá trình chuyển đổi tiện ích giữa các định dạng tệp kê khai. Người dùng có thể nhanh chóng chuyển đổi một thư mục tiện ích, tệp zip hoặc tệp manifest.json bằng một lệnh duy nhất.

python3 emc.py <extension_path>

Công cụ này tập trung vào việc tự động hoá các bộ phận cơ học trong quá trình chuyển đổi phần mở rộng. Ví dụ: API này sẽ thay thế chrome.browserAction bằng chrome.action trong JavaScript, nhưng không thể xử lý các tác vụ trừu tượng như cập nhật logic nền để áp dụng đầy đủ trình chạy dịch vụ. Hãy xem phần README của dự án để biết thêm thông tin chi tiết.

Chúng tôi thấy công cụ này hữu ích cho nhóm của mình và chúng tôi muốn tạo nguồn mở cho công cụ này với hy vọng bạn cũng có thể. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi không thể hỗ trợ hoặc duy trì dự án phụ này vô thời hạn vì là dự án phụ cá nhân.

Nếu bạn gặp vấn đề với dự án, vui lòng mở một vấn đề trên kho lưu trữ của dự án.