Đang chuẩn bị cho các chế độ hiển thị của ngày mai

PWA có thể sử dụng thuộc tính "display_override" để xử lý các chế độ hiển thị đặc biệt.

Tệp kê khai ứng dụng web là một tệp JSON cho trình duyệt biết về Ứng dụng web tiến bộ của bạn và cách ứng dụng này hoạt động khi được cài đặt trên máy tính hoặc thiết bị di động của người dùng. Thông qua thuộc tính display, bạn có thể tuỳ chỉnh giao diện người dùng của trình duyệt sẽ hiển thị khi ứng dụng được chạy. Ví dụ: bạn có thể ẩn thanh địa chỉ và trình duyệt Chrome. Trò chơi thậm chí có thể được thực hiện để khởi chạy ở chế độ toàn màn hình. Tóm lại, dưới đây là các chế độ hiển thị được chỉ định tại thời điểm bài viết này được viết.

Thuộc tính Mục đích sử dụng
fullscreen Mở ứng dụng web mà không cần giao diện người dùng của trình duyệt và chiếm toàn bộ khu vực hiển thị có sẵn.
standalone Mở ứng dụng web để trông giống như một ứng dụng độc lập. Ứng dụng chạy trong cửa sổ riêng, tách biệt với trình duyệt và ẩn các thành phần trên giao diện người dùng tiêu chuẩn của trình duyệt như thanh URL.
minimal-ui Chế độ này tương tự như standalone, nhưng cung cấp cho người dùng một nhóm thành phần trên giao diện người dùng tối thiểu để kiểm soát thao tác điều hướng (chẳng hạn như quay lại và tải lại).
browser Trải nghiệm trình duyệt tiêu chuẩn.

Các chế độ hiển thị này tuân theo một chuỗi dự phòng được xác định rõ ("fullscreen""standalone""minimal-ui""browser"). Nếu trình duyệt không hỗ trợ một chế độ nhất định, trình duyệt sẽ quay lại chế độ hiển thị tiếp theo trong chuỗi.

Hạn chế của thuộc tính display

Vấn đề với phương pháp chuỗi dự phòng gắn cứng này có 3 vấn đề:

  • Nhà phát triển không thể yêu cầu "minimal-ui" mà không buộc quay lại chế độ hiển thị "browser" trong trường hợp "minimal-ui" không được một trình duyệt cụ thể hỗ trợ.
  • Nhà phát triển không có cách nào để xử lý sự khác biệt trên nhiều trình duyệt, chẳng hạn như liệu trình duyệt có bao gồm hay loại trừ nút quay lại trong cửa sổ dành cho chế độ "standalone" hay không.
  • Hành vi hiện tại khiến bạn không thể ra mắt các chế độ hiển thị mới theo cách tương thích ngược, vì dữ liệu khám phá như chế độ ứng dụng dạng thẻ không có vị trí tự nhiên trong chuỗi dự phòng.

Thuộc tính display_override

Những vấn đề này được giải quyết bằng thuộc tính display_override mà trình duyệt sẽ xem là trước thuộc tính display. Giá trị của lớp này là một chuỗi các chuỗi được xem là theo thứ tự và chế độ hiển thị được hỗ trợ đầu tiên sẽ được áp dụng. Nếu không có trường hợp nào được hỗ trợ, trình duyệt sẽ quay lại đánh giá trường display.

Trong ví dụ bên dưới, chuỗi dự phòng chế độ hiển thị sẽ như sau. (Thông tin chi tiết về "window-controls-overlay" nằm ngoài phạm vi của bài viết này.)

  1. "window-controls-overlay" (Trước tiên, hãy xem display_override.)
  2. "minimal-ui"
  3. "standalone" (Khi display_override dùng hết, hãy đánh giá display.)
  4. "minimal-ui" (Cuối cùng, sử dụng chuỗi dự phòng display.)
  5. "browser"
{
  "display_override": ["window-controls-overlay", "minimal-ui"],
  "display": "standalone",
}

Để duy trì khả năng tương thích ngược, mọi chế độ hiển thị trong tương lai sẽ chỉ được chấp nhận dưới dạng giá trị của display_override chứ không phải display. Các trình duyệt không hỗ trợ display_override sẽ quay lại thuộc tính display và bỏ qua display_override dưới dạng thuộc tính tệp kê khai ứng dụng web không xác định.

Thư cảm ơn

Thuộc tính display_override đã được Daniel Murphy chính thức hoá.