מדריכי CrUX

מדריכים קלים לשימוש שלומדים איך להשתמש ב-CUX

בנוסף למפרטים הטכניים הרשמיים, יש לנו את המדריכים הבאים כדי ללמוד איך להשתמש בדוח חוויית המשתמש ב-Chrome:

הממשקים האלה מספקים מבוא מפורט לשימוש בממשקים השונים של CrUX כהשלמה למסמכי התיעוד הטכניים.