Tiện ích của Chrome: làm rõ chính sách tiện ích của chúng tôi để cửa hàng trực tuyến an toàn và nhất quán hơn

Rebecca Soares
Rebecca Soares
Benjamin Ackerman
Benjamin Ackerman

Cập nhật ngày 4 tháng 8 năm 2021: Có thể mất vài tuần để yêu cầu Xác minh hai bước được thực thi trên mọi tài khoản Cửa hàng Chrome trực tuyến. Bài đăng này đã được cập nhật để phản ánh nội dung làm rõ này.

Trong những năm qua, chúng tôi đã thực hiện một số điểm cải tiến về sản phẩm và chính sách để giúp đảm bảo rằng mọi người có thể cài đặt an toàn các tiện ích trên Cửa hàng Chrome trực tuyến. Trong đó, chúng tôi đã cập nhật các phương pháp hay nhất và nêu rõ các hành vi không mong muốn trong các lĩnh vực chính như bảo mật và độ tin cậy. Hôm nay, chúng tôi sẽ cập nhật các yêu cầu về bảo mật và làm rõ thêm một số chính sách để đảm bảo chất lượng của tiện ích cao và trải nghiệm nhất quán cho nhà phát triển:

Cập nhật thủ thuật cài đặt lừa đảo

  • Bạn không được phép cung cấp nhiều tiện ích trong cùng một quy trình cài đặt. Tương tự, phần mở rộng không thể bán thêm các tiện ích hoặc ứng dụng khác một cách gây gián đoạn. Những hành vi như vậy vi phạm Chính sách của chúng tôi về Chiến thuật cài đặt lừa đảo và Chính sách về hành vi sử dụng sai trái thông báo.

  • Tập hợp các chức năng mà tiện ích hứa hẹn phải được nêu rõ ràng và minh bạch. Tất cả tính năng chính và quan trọng của tiện ích phải rõ ràng với người dùng và không được đặt trong văn bản không liên quan.

  • Kết quả của mọi hoạt động tương tác của người dùng phải phù hợp với kỳ vọng hợp lý đã đặt ra cho người dùng.

  • Bạn không được phép yêu cầu người dùng thực hiện hành động không liên quan để truy cập vào chức năng đã cam kết.

Nội dung rác và lặp lại

  • Nhiều tiện ích có chức năng, nội dung và trải nghiệm người dùng tương tự nhau được coi là lặp lại. Nếu mỗi phần mở rộng này chỉ có một lượng nhỏ nội dung và cung cấp cùng một mục đích duy nhất, thì nhà phát triển nên tạo một phần mở rộng duy nhất tổng hợp tất cả nội dung. Ví dụ: nghiêm cấm phát hành nhiều phần mở rộng hình nền trong khi những phần mở rộng này hiệu quả hơn dưới dạng một tiện ích duy nhất.

Phương pháp xác minh hai bước

  • Nhà phát triển phải bật tính năng Xác minh hai bước cho Tài khoản Google của mình để phát hành tiện ích mới hoặc cập nhật các tiện ích hiện có.

Khi được kết hợp với nhau, những nội dung làm rõ chính sách này giúp duy trì nhiều tiện ích trong Cửa hàng Chrome trực tuyến – từ các công cụ cải thiện hiệu suất cho đến các dịch vụ trợ giúp mua sắm – trong khi vẫn tôn trọng lựa chọn của người dùng và tăng cường tính bảo mật.

Chính sách về chiến thuật cài đặt lừa đảo và nội dung trùng lặp sẽ có hiệu lực từ ngày 2 tháng 8 năm 2021. Sau ngày đó, các tiện ích vi phạm các chính sách đã làm rõ này có thể bị xoá khỏi Cửa hàng Chrome trực tuyến và vô hiệu hoá.

Cửa hàng Chrome trực tuyến sẽ bắt đầu thực thi yêu cầu Xác minh hai bước từ tháng 8 năm 2021. Sau khi áp dụng biện pháp thực thi này đối với một tài khoản nhà phát triển nhất định, họ sẽ không thể phát hành tiện ích mới hoặc cập nhật tiện ích hiện có cho đến khi bật tính năng Xác minh hai bước. Có thể mất vài tuần để yêu cầu này được thực thi trên tất cả các tài khoản.

Chúng tôi biết ơn cả người dùng và nhà phát triển vì đã giúp chúng tôi biến Cửa hàng Chrome trực tuyến thành một cách an toàn và bảo mật để mở rộng trình duyệt. Như thường lệ, chúng tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi của bạn.


Ảnh chụp của Marco De Hevia trên Unsplash