Mã thông báo tin cậy đã đổi tên thành Mã thông báo trạng thái riêng tư

Trust Token API sẽ được đổi tên thành Private State Token API để mô tả rõ hơn về quyền riêng tư và lợi ích của tính năng này.

Anusmita Ray
Anusmita Ray

Đổi tên

Mã thông báo tin cậy mà bạn có thể thấy giờ đây được gọi là Mã thông báo trạng thái riêng tư.

Mã thông báo trạng thái riêng tư cho phép truyền tải lòng tin vào tính xác thực của người dùng từ ngữ cảnh này sang ngữ cảnh khác, giúp các trang web chống lại hành vi lừa đảo và phân biệt bot với người thật mà không cần theo dõi thụ động.

Tại sao chúng tôi cần đổi tên?

Tên "Trust Token API" ban đầu được chọn để cho biết rằng khi sử dụng API này, các trang web có thể phát hành mã thông báo để chứng minh mức độ tin cậy của người dùng. Sau đó, bạn có thể sử dụng mã thông báo này cho hoạt động trên các trang web khác. Kể từ đó, chúng tôi đã nhận được phản hồi rằng tên này đã dẫn đến sự hiểu lầm rằng API này đã cung cấp tín hiệu về sự tin cậy do trình duyệt xác định. Từ "tin tưởng" có những ý nghĩa khác nhau đối với các trang web khác nhau và trang web phát hành mã thông báo này xác định tín hiệu về sự tin cậy.

Chúng tôi sẽ đổi tên API Mã thông báo tin cậy thành API Mã thông báo trạng thái riêng tư để thể hiện rõ hơn những lợi ích về quyền riêng tư và tiện ích của API này.

API này cung cấp một lượng nhỏ bộ nhớ để cho phép các tổ chức truyền tải thông tin từ bối cảnh này (cấp mã thông báo) sang bối cảnh khác (sử dụng mã thông báo) theo cách bảo đảm quyền riêng tư. Mã thông báo này được thiết kế để giúp bảo vệ danh tính của người dùng bằng cách sử dụng các kỹ thuật như chữ ký mù mã hoá.

Thu hút và chia sẻ ý kiến phản hồi