chrome.browser

Açıklama

Mevcut uygulama ve Chrome profiliyle ilişkili Chrome tarayıcıyla etkileşimde bulunmak için chrome.browser API'yi kullanın.

İzinler

browser

Türler

OpenTabOptions

Özellikler

 • url

  dize

  Yeni sekme ilk açıldığında gidilecek URL.

Yöntemler

openTab()

Söz
chrome.browser.openTab(
  options: OpenTabOptions,
  callback?: function,
)

Geçerli uygulama ve Chrome profiliyle ilişkili bir tarayıcı penceresinde yeni bir sekme açar. Chrome profili için herhangi bir tarayıcı penceresi açılmazsa, yeni sekme oluşturulmadan önce yeni bir pencere açılır.

Parametreler

 • seçenekler

  Sekmenin nasıl açılacağını yapılandırır.

 • geri çağırma

  Functions (isteğe bağlı)

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  () => void

İlerlemeler

 • Promise<void>

  Chrome 117 ve sonraki sürümler

  Vaatler yalnızca Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir. Diğer platformların geri çağırmaları kullanması gerekir.