chrome.system.network

Açıklama

chrome.system.network API'yi kullanın.

İzinler

system.network

Türler

NetworkInterface

Özellikler

 • adres

  dize

  Kullanılabilir IPv4/6 adresi.

 • ad

  dize

  Bağdaştırıcının temel adı. *nix'te bu genellikle "eth0", "wlan0" vb. olur.

 • prefixLength

  sayı

  Ön ek uzunluğu

Yöntemler

getNetworkInterfaces()

Söz
chrome.system.network.getNetworkInterfaces(
  callback?: function,
)

Bu sistemdeki yerel bağdaştırıcılar hakkında bilgi alır.

Parametreler

 • geri çağırma

  Functions (isteğe bağlı)

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  (networkInterfaces: NetworkInterface[]) => void

  • networkInterfaces

   Ağ arayüzleri bilgilerini içeren nesne dizisi.

İlerlemeler

 • Promise<NetworkInterface[]>

  Chrome 91 ve sonraki sürümler

  Vaatler yalnızca Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir. Diğer platformların geri çağırmaları kullanması gerekir.