Sự cộng tác giữa các kỹ sư Chrome và các khung web nguồn mở nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng trên web, trong đó đặc biệt chú trọng đến hiệu suất.
Các công cụ và khung nguồn mở đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nhà phát triển xây dựng những ứng dụng hiện đại cho web, đồng thời hỗ trợ mang lại trải nghiệm tốt cho nhà phát triển.
Vào năm 2024, đội ngũ Aurora sẽ tập trung cải thiện Chỉ số quan trọng chính của trang web cho những ứng dụng sử dụng khung web. Chúng tôi hiện đang hợp tác với Next.js, Angular và Nuxt để cung cấp các tính năng về hiệu suất.

Từ blog

Tìm hiểu về những bước phát triển gần đây trong hệ sinh thái khung JavaScript.
Hãy đọc về các thành phần trình bao bọc Next.js mới dành cho các bên thứ ba phổ biến như YouTube, Google Maps và Google Analytics.
Tìm hiểu cách sử dụng DOM cùng với SSR trong Angular sao cho an toàn
Tìm hiểu về các tính năng mới có trong chỉ thị Angular NgOptimizedImage để cải thiện hơn nữa hiệu suất hình ảnh trong các ứng dụng Angular.
Tìm hiểu cách điều chỉnh kích thước của bản dự phòng phông chữ để ngăn chặn Điểm số tổng hợp về mức thay đổi bố cục (CLS) bằng cách sử dụng các công cụ trong Next.js, Nuxt, Vite và Capsize.
Tìm hiểu kỹ hơn về phương pháp tạo ra tính năng dự phòng phông chữ cũng như các API điều chỉnh kích thước, ghi đè lên, ghi đè gốc và ghi đè khoảng cách dòng.
Hãy xem qua cách thức hoạt động của polyfill, những thách thức mà polyfill có thể vượt qua và các phương pháp hay nhất khi sử dụng polyfill để mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng.
Tìm hiểu cách lệnh hình ảnh Angular giúp cải thiện Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất (LCP) hiện có trên phiên bản 14.

Các cuộc trò chuyện gần đây về công nghệ

Hãy xem những video này để tìm hiểu về các dự án, tính năng và phương pháp hay nhất mới nhất của Aurora.
Frontend Nations 2024: Tìm hiểu thêm về thành phần Script và các dịch vụ tích hợp với bên thứ ba.
Google I/O 2024: Tìm hiểu những bước phát triển gần đây trong hệ sinh thái Khung JavaScript.
Next Conf 2023: Tìm hiểu về gói Next 14 mới/bên thứ ba mà chúng tôi đã ra mắt.
perf.now() trước sự kiện 2023: Tìm hiểu thêm về các công cụ khung mà chúng tôi đã tích hợp trong Next.js và Angular để cải thiện hiệu suất của hình ảnh.
Xem buổi trò chuyện thân mật của ReactNYC 2023 với Houssein Djirdeh của nhóm Chrome Aurora.
Infobip Shift 2022: Tìm hiểu cách nhóm Chrome Aurora nỗ lực thúc đẩy hệ sinh thái khung web bằng cách cộng tác với Next.js, Nuxt và Angular.