Przewodniki dotyczące raportu na temat użytkowania Chrome

Dowiedz się, jak korzystać z CrUX dzięki prostym przewodnikom

Oprócz formalnych specyfikacji technicznych udostępniamy też te przewodniki, z których dowiesz się, jak korzystać z Raportu na temat użytkowania Chrome:

Zawierają one szczegółowe wprowadzenie do używania tych różnych interfejsów w CrUX w celu uzupełnienia dokumentacji technicznej.