ภาพรวมของ CrUX

รายงานประสบการณ์ของผู้ใช้ Chrome (หรือที่เรียกกันว่ารายงาน UX ของ Chrome หรือเรียกสั้นๆ ว่า CrUX) เป็นชุดข้อมูลที่แสดงให้เห็นประสบการณ์ที่ผู้ใช้ Chrome ในชีวิตจริงได้รับจากจุดหมายยอดนิยมในอินเทอร์เน็ต

CrUX คือชุดข้อมูลอย่างเป็นทางการของโปรแกรม Web Vitals โดยจะมีการแสดงเมตริก Core Web Vitals ทั้งหมดที่เน้นผู้ใช้เป็นหลัก

ข้อมูล CrUX รวบรวมจากเบราว์เซอร์จริงทั่วโลก โดยอิงตามตัวเลือกเบราว์เซอร์บางอย่างซึ่งกำหนดการมีสิทธิ์ของผู้ใช้ ระบบจะรวบรวมชุดมิติข้อมูลและmetricsซึ่งช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์ทราบประสบการณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์ของตน

ข้อมูลที่ CrUX รวบรวมไว้จะมีการเผยแพร่แบบสาธารณะผ่านtoolsหลายอย่าง และ Google Search จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อแจ้งปัจจัยในการจัดอันดับประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บ

ต้นทางหรือหน้าเว็บบางรายการไม่ได้แสดงอยู่ในชุดข้อมูล มีเกณฑ์การมีสิทธิ์สำหรับต้นทางและหน้าเว็บแยกต่างหาก ซึ่งหลักๆ แล้วจะต้องค้นพบได้แบบสาธารณะและต้องมีผู้เข้าชมจำนวนมากพอที่จะสร้างชุดข้อมูลที่มีนัยสำคัญทางสถิติได้