Tệp kê khai – Mã thông báo dùng thử

Một dãy mã thông báo dùng thử để bật các tính năng Bản dùng thử theo nguyên gốc và Bản dùng thử ngừng sử dụng trong ngữ cảnh tiện ích. Bạn có thể duyệt xem và đăng ký tham gia chương trình dùng thử đang hoạt động trên trang bản dùng thử đang hoạt động.

Để tham gia nhiều lượt thử cùng lúc, hãy thêm mỗi mã thông báo dưới dạng một mục nhập mảng riêng biệt.

"trial_tokens": ["AnlT7gRo/750gGKtoI/A3D2rL5yAQA9wISlLqHGE6vJQinPfk0HiIij5LhWs+iuB7mTeotXmEXkvdpOAC1YjAgAAAG97Im9yaWdpbiI6ImNocm9tZS1leHRlbnNpb246Ly9sampoamFha21uY2lib25uanBhb2dsYmhjamVvbGhrayIsImZlYXR1cmUiOiJJQ2Fubm90QmVsaWV2ZVlvdVdhc3RlZFlvdXJUaW1lRGVjb2RpbmdUaGlzIiwiZXhwaXJ5Ijo1NzI1NDA3OTk5fQ=="]

Tìm hiểu thêm về cách đăng ký và sử dụng mã thông báo trong tiện ích của bạn trong hướng dẫn chính thức.