Uporządkowane dane są prawidłowe

Wyszukiwarki korzystają z uporządkowanych danych, aby określić, jakiego rodzaju treści znajdują się na stronie. Możesz np. poinformować wyszukiwarki, że Twoja strona to artykuł, oferta pracy lub strona z najczęstszymi pytaniami.

Oznaczenie treści za pomocą uporządkowanych danych zwiększa prawdopodobieństwo, że zostaną one uwzględnione w wynikach wyszukiwania z elementami rozszerzonymi. Na przykład treść oznaczona jako artykuł może pojawić się na liście najważniejszych artykułów związanych z hasłem wyszukiwanym przez użytkownika.

Jak zaznaczać treści

  1. Określ typ treści, który reprezentuje Twoje treści.
  2. Utwórz znaczniki danych strukturalnych, korzystając z dokumentów referencyjnych dotyczących tego typu treści.
  3. Wstaw znaczniki na każdej stronie, która ma być dostępna dla wyszukiwarek.
  4. Uruchom Structured Data Linter, aby sprawdzić uporządkowane dane.
  5. Za pomocą narzędzia do testowania uporządkowanych danych sprawdź, jak znaczniki działają w wyszukiwarce Google.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Google Oznaczanie elementów treści.

Zasoby