Lighthouse มีการตรวจสอบประสิทธิภาพ, การช่วยเหลือพิเศษ, Progressive Web App, SEO และอื่นๆ คุณเรียกใช้ Lighthouse กับหน้าเว็บใดก็ได้ สาธารณะ หรือกำหนดให้ตรวจสอบสิทธิ์

คุณเรียกใช้ Lighthouse ใน Chrome DevTools จากบรรทัดคำสั่งหรือเป็นโมดูลโหนดได้ คุณมอบ URL เพื่อตรวจสอบให้กับ Lighthouse จากนั้นจะเรียกใช้ชุดการตรวจสอบกับหน้าเว็บ จากนั้นสร้างรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของหน้าเว็บ จากนั้นจึงใช้การตรวจสอบที่ไม่สำเร็จเป็นตัวบ่งชี้เกี่ยวกับวิธีปรับปรุงหน้าเว็บ

การตรวจสอบแต่ละรายการจะมีเอกสารอ้างอิงที่อธิบายเหตุผลที่การตรวจสอบมีความสําคัญ พร้อมวิธีแก้ไข

ดำเนินการตรวจสอบ

วัดประสิทธิภาพและค้นหาโอกาสในการเพิ่มความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ
พิจารณาว่าผู้ใช้ทุกคนเข้าถึงเนื้อหาและไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
ปรับปรุงประสิทธิภาพของโค้ดของหน้าเว็บโดยทำตามแนวทางปฏิบัติแนะนำเหล่านี้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าเว็บของคุณได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการจัดอันดับผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา