Tìm các hướng dẫn, hướng dẫn sử dụng, mã mẫu, tài liệu tham khảo API và tất cả các tài nguyên bạn cần để bắt đầu xây dựng.

Năng suất dễ dàng hơn

Công cụ cho nhà phát triển web được tích hợp trực tiếp vào trình duyệt Google Chrome.
Công cụ nguồn mở, tự động giúp cải thiện chất lượng của các ứng dụng web của bạn.
Khám phá cách người dùng Chrome trong thế giới thực trải nghiệm các trang đích phổ biến trên web.
Báo cáo và cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang dành cho thiết bị di động và máy tính.
Thư viện và công cụ của trình chạy dịch vụ sẵn sàng sản xuất.
Công cụ nguồn mở để kiểm tra tự động các ứng dụng web trên nhiều trình duyệt
Thư viện nút để kiểm soát cấp cao đối với Chrome không có giao diện người dùng, thông qua Giao thức cho nhà phát triển.

Các chức năng mạnh mẽ của nền tảng

Nỗ lực trên nhiều sản phẩm của Google để mang đến những ứng dụng tuyệt vời nhất trên web.
Thư viện và API để nhúng nội dung web vào các ứng dụng Android.
Tài liệu về các API nền tảng web thử nghiệm.

Xây dựng web mở

Sự cộng tác giữa Chrome và khung web nguồn mở để cải thiện trải nghiệm người dùng trên web.
Tài liệu về các dự án nguồn mở trong trình duyệt Google Chrome và Google Chrome OS.
Hiểu rõ về việc trình duyệt hỗ trợ các tính năng trên nền tảng web.

Tìm hiểu thêm

Hãy đăng ký để nắm bắt thông tin mới nhất về Chrome và web, hướng dẫn, nghiên cứu điển hình cùng nhiều nội dung khác.
Khám phá bộ sưu tập ngày càng nhiều khoá học của chúng tôi về các chủ đề chính liên quan đến thiết kế và phát triển web.