Khám phá các bản cập nhật mới nhất cho Chrome trong tài liệu và blog của chúng tôi.

Từ blog

Các bản cập nhật tài liệu

Nội dung mới và cập nhật quan trọng cho tài liệu.
Sử dụng bảng điều khiển Máy ghi âm để ghi lại, đo lường và chỉnh sửa luồng người dùng.
AI
Chúng tôi đã thêm tài liệu mới về Gemini Nano trong Chrome, mang đến các mô hình mạnh mẽ cho người dùng, trong khi vẫn bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và cải thiện độ trễ.
Thêm thời gian khứ hồi vào tài liệu về API CrUX và API Lịch sử.
Chúng tôi đã thêm thông tin tổng quan về chế độ kiểm tra vào tài liệu trong Công cụ cho nhà phát triển.

Nghiên cứu điển hình

Nội dung cập nhật về tính năng

Chrome 125 có một số tính năng mới của Công cụ cho nhà phát triển.
Đọc thông tin cập nhật mới nhất của tài liệu về Tiện ích.
Đọc thông tin cập nhật mới nhất về WebGPU.

Tìm hiểu thêm

Hãy đăng ký để nắm bắt thông tin mới nhất về Chrome và web, hướng dẫn, nghiên cứu điển hình cùng nhiều nội dung khác.
Khám phá bộ sưu tập ngày càng nhiều khoá học của chúng tôi về các chủ đề chính liên quan đến thiết kế và phát triển web.