آخرین به‌روزرسانی‌های Chrome را از اسناد و وبلاگ ما کشف کنید.

از وبلاگ

به روز رسانی اسناد

محتوای جدید و به روز رسانی های قابل توجه در اسناد.
از پانل Recorder برای ضبط، اندازه گیری و ویرایش جریان های کاربر استفاده کنید.
ما اسناد جدیدی در مورد Gemini Nano در کروم اضافه کردیم، مدل‌های قدرتمندی را برای کاربران به ارمغان می‌آوریم، در حالی که از داده‌های حساس محافظت می‌کنیم و تأخیر را بهبود می‌بخشیم.
زمان رفت و برگشت را به اسناد CrUX API و History API اضافه کنید.
ما یک نمای کلی از حالت بازرسی به اسناد DevTools اضافه کردیم.

مطالعات موردی

به روز رسانی ویژگی ها

Chrome 125 دارای تعدادی ویژگی DevTools جدید است.
آخرین به‌روزرسانی‌های اسناد برنامه‌های افزودنی را بخوانید.
آخرین به روز رسانی WebGPU را بخوانید.

بیشتر برای یادگیری

مشترک شوید تا از Chrome و به‌روزرسانی‌های وب، آموزش‌ها، مطالعات موردی و موارد دیگر مطلع شوید.
مجموعه در حال رشد ما از دوره های آموزشی در زمینه موضوعات کلیدی طراحی و توسعه وب را کاوش کنید.