Thông tin chi tiết khác về quá trình chuyển đổi sang Manifest V3

David Li
David Li

Năm ngoái, chúng tôi đã thông báo tiến trình loại bỏ các tiện ích của Manifest V2 khi chúng tôi chuyển trọng tâm sang Manifest V3. Sự thay đổi này sẽ giúp người dùng Chrome an toàn và yên tâm hơn khi duyệt web và cài đặt tiện ích bằng cách tăng cường tính minh bạch và khả năng kiểm soát các quyền, bổ sung những giao thức nghiêm ngặt hơn để truy cập vào những tài nguyên ngoài bối cảnh của tiện ích và đảm bảo rằng các tiện ích đó hoạt động tốt trên mọi thiết bị.

Chrome sẽ tiến hành tắt Manifest V2 dần dần nhằm đảm bảo trải nghiệm suôn sẻ cho người dùng cuối trong quá trình loại bỏ. Chúng tôi muốn đảm bảo nhà phát triển có được thông tin cần thiết và có nhiều thời gian để chuyển sang phiên bản tệp kê khai mới và triển khai các thay đổi cho người dùng của họ. Để hỗ trợ mục tiêu đó, chúng tôi cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách Chrome sẽ ngừng hỗ trợ Manifest V2.

Cụ thể:

  • Kể từ tháng 1 trong Chrome 112, Chrome có thể chạy thử nghiệm để tắt hỗ trợ cho tiện ích Manifest V2 trong các kênh Canary, Dev và Beta.
  • Kể từ tháng 6 trong Chrome 115, Chrome có thể chạy thử nghiệm để tắt chế độ hỗ trợ cho các tiện ích Manifest V2 trên tất cả các kênh, bao gồm cả kênh chính thức.

Đối với những nhà phát triển vẫn sở hữu tiện ích chạy Manifest V2, bạn nên hoàn tất quá trình di chuyển sang Manifest V3 trước khi phát hành các phiên bản Chrome này vì các tiện ích đó có thể ngừng hoạt động bất cứ lúc nào sau các ngày nói trên.

Đối với doanh nghiệp, chúng tôi sẽ mở rộng phạm vi hỗ trợ của Manifest V2 thông qua chính sách ExtensionManifestV2Availability dành cho doanh nghiệp đến tháng 1 năm 2024. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết trên trang tiến trình hỗ trợ của Manifest V2.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin chia sẻ một vài nội dung cập nhật về giao diện của việc loại bỏ này trên Cửa hàng Chrome trực tuyến:

  • Từ tháng 1 năm 2023, việc sử dụng Manifest V3 sẽ trở thành điều kiện tiên quyết để có được huy hiệu Nổi bật vì chúng tôi nâng cao tiêu chuẩn bảo mật cho những tiện ích mà chúng tôi nêu bật trong cửa hàng.
  • Kể từ tháng 6 năm 2023, Cửa hàng Chrome trực tuyến sẽ không cho phép xuất bản các mục trong Manifest V2 với chế độ hiển thị được đặt thành Công khai nữa. Tại thời điểm đó, tất cả các mục hiện có trong Manifest V2 được đặt ở chế độ Công khai đều sẽ được chuyển sang chế độ Không công khai.
  • Vào tháng 1 năm 2024, sau khi chính sách Manifest V2 dành cho doanh nghiệp hết hạn, Cửa hàng Chrome trực tuyến sẽ xoá tất cả các mục còn lại trong Manifest V2 khỏi cửa hàng.

Ngoài ra, chúng tôi đang làm việc với các nhà phát triển tiện ích để cải thiện Manifest V3 và thu thập ý kiến phản hồi của cộng đồng. Dựa trên ý kiến phản hồi của nhà phát triển, trong những tháng gần đây, chúng tôi đã bổ sung chức năng của trình chạy dịch vụ, giới thiệu API mới và thực hiện một số điểm cải tiến khác cho nền tảng.

Chúng tôi biết rằng một số thành viên trong cộng đồng của chúng ta đang đặc biệt chú ý đến các tính năng đang được bổ sung và sửa lỗi cho nền tảng Manifest V3. Để tăng cường tính minh bạch cho cộng đồng, chúng tôi cũng sẽ thêm một trang tiến trình dành cho các nhà phát triển quan tâm để theo dõi những vấn đề hàng đầu mà Chrome đang giải quyết trước khi thử nghiệm chấm dứt hoạt động.

Cảm ơn tất cả các nhà phát triển đã đóng góp ý kiến phản hồi hữu ích trong năm vừa qua khi họ di chuyển tiện ích sang Manifest V3. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy mức độ sử dụng của các nhà phát triển ngày càng tăng, những người tạo các tiện ích mới và di chuyển các tiện ích hiện có. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn nhiều nhà phát triển trong cộng đồng, những người đã đứng ra hướng dẫn cho những người khác có câu hỏi tương tự. Nếu bạn có ý kiến phản hồi hoặc nhận xét, vui lòng tiếp tục cho chúng tôi biết bằng cách đăng lên nhóm Google chromium-extensions.

Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với nhau để tạo cho hệ sinh thái phần mở rộng trở nên sôi động, hiệu quả và đáng tin cậy.