Quá trình chuyển đổi tiện ích của Chrome sang Manifest V3

David Li
David Li

Đầu năm nay, đối với Chrome 88, chúng tôi đã thông báo về việc cung cấp phiên bản tệp kê khai mới trong hệ sinh thái tiện ích của Chrome. Trong nhiều năm hình thành, Manifest V3 có tính bảo mật, hiệu suất cao và bảo đảm quyền riêng tư hơn so với phiên bản trước đó. Đây là bản phát triển của nền tảng tiện ích, có tính đến cả bối cảnh web không ngừng thay đổi lẫn tương lai của các tiện ích trình duyệt.

Hướng đến tương lai bằng cách tiếp tục lặp lại và cải thiện chức năng của Manifest V3, chúng tôi cũng muốn chia sẻ thông tin về kế hoạch loại bỏ tiện ích Manifest V2.

Có 2 thời điểm quan trọng để loại bỏ:

  • Ngày 17 tháng 1 năm 2022: Cửa hàng Chrome trực tuyến sẽ không chấp nhận các tiện ích mới của Manifest V2 nữa. Nhà phát triển vẫn có thể đẩy bản cập nhật cho những tiện ích Manifest V2 hiện có, nhưng không thể gửi mục mới trong Manifest V2.

  • Tháng 1 năm 2023: Trình duyệt Chrome sẽ không chạy các tiện ích của Manifest V2 nữa. Nhà phát triển có thể không đẩy bản cập nhật cho các tiện ích Manifest V2 hiện có nữa.

Khi gần đến ngày này, chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin chi tiết về phiên bản Chrome được nhắm mục tiêu cho thay đổi này, cũng như thông tin thêm về tác động có thể xảy ra đối với cả nhà phát triển tiện ích và người dùng tiện ích. Hãy tham khảo trang này để biết thông tin chi tiết hơn về tiến trình. Thông tin này sẽ luôn được cập nhật khi có thêm thông tin về ngày và mốc quan trọng.

Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung các tính năng mới vào Manifest V3 dựa trên nhu cầu và ý kiến của cộng đồng nhà phát triển. Thậm chí trong vài tháng qua, nền tảng tiện ích đã được mở rộng đáng kể. Chúng tôi đã giới thiệu các cơ chế bổ sung cho Scripting API (API Tập lệnh) mới và mở rộng Declarative Net Request API với tính năng hỗ trợ nhiều bộ quy tắc tĩnh, lọc dựa trên mã thẻ và quy tắc trong phạm vi phiên hoạt động.

Trong những tháng tới, chúng tôi cũng sẽ ra mắt tính năng hỗ trợ tập lệnh nội dung có thể định cấu hình động và tuỳ chọn bộ nhớ trong bộ nhớ, cùng với nhiều tính năng mới. Những thay đổi này được tạo ra dựa trên ý kiến phản hồi của cộng đồng và chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng chức năng API tiện ích mạnh mẽ hơn khi các nhà phát triển chia sẻ thêm thông tin về những khó khăn trong việc di chuyển và nhu cầu kinh doanh của họ. Cuối cùng, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp trình duyệt khác trong Nhóm cộng đồng Tiện ích web để lặp lại trên nền tảng và theo đuổi mô hình tiện ích phổ biến trên nhiều trình duyệt.

Nếu bạn có ý kiến phản hồi về Manifest V3 hoặc đang gặp phải một số khó khăn trong quá trình di chuyển, vui lòng đăng lên nhóm chromium-extensions trên Google Groups. Các vấn đề trước đó đã được nêu ra và nếu có ý kiến phản hồi trước đó thì nhóm càng có nhiều lựa chọn để giải quyết các vấn đề đó trước khi loại bỏ Manifest V2.