Poznaj narzędzia i techniki Chrome, które pomogą Ci ulepszyć CSS i interfejs użytkownika witryny.

Rozwijaj swoje umiejętności tworzenia UI

Do określania stylu pasków przewijania używaj właściwości scrollbar-width i scrollbar-color.
W CSS wprowadzamy klasyczną technikę typograficzną polegającą na ręcznym tworzeniu podziałów wierszy w zrównoważonych blokach tekstu.
CSS Color 4 udostępnia w internecie narzędzia i funkcje o szerokiej gamie kolorów: więcej kolorów, funkcje manipulacji i lepsze gradienty.
Typ obiektu CSS (Typed OM) umożliwia pracę z wartościami CSS przez typy, metody i elastyczny model obiektu.
Wyślij zapytanie o wartości stylu elementu nadrzędnego za pomocą reguły @container.
Jedną z naszych ulubionych funkcji preprocesora CSS jest teraz wbudowana w język: reguły stylu zagnieżdżania.
Dowiedz się, jak tworzyć style zakresu, które wybierają elementy tylko w poddrzewie DOM.
Mieszaj kolory w dowolnej z obsługiwanych przestrzeni kolorów bezpośrednio z poziomu CSS.
Wstępnie odfiltruj zestaw elementów podrzędnych, zanim zastosujesz do nich logikę An+B.
Utwórz niepowtarzalny akordeon z kilkoma elementami <details> o tej samej wartości name.
Właściwość bezwładności to globalny atrybut HTML, który upraszcza usuwanie i przywracanie zdarzeń wejściowych użytkownika dotyczących elementu, w tym zdarzeń skupienia i zdarzeń z technologii wspomagających.
Możliwość włączenia zoptymalizowanego zawijania tekstu, aby poprawić wrażenia wizualne, a nie szybkość.
Jak zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy obsługę narzędzi CSS Siatka w Narzędziach deweloperskich.
Sposób, w jaki obsługujemy kod CSS w JS w Narzędziach deweloperskich i czym różni się od zwykłego CSS.

Układ

Określ rozmiary w CSS, korzystając z różnych jednostek rozmiaru.
Wartość atrybutu dla funkcji Discover=do_znalezienia umożliwia znalezienie treści w sekcjach akordeonu i powiązanie z nimi linku.

Studia przypadków dotyczące CSS i UI

Czym dokładnie są funkcje interfejsu internetowego i jak mogą ulepszyć ścieżkę konwersji? Jakie są korzyści z wdrożenia tych funkcji.
Odkryj zalety animacji opartych na przewinięciu w Policybazaar, redBus i Tokopedii.
RedBus, Policybazaar i Tokopedia korzystają z interfejsu View Transitions API i korzystają z większej wydajności oraz płynności interfejsu.
Tokopedia używa interfejsu Popover API, aby zmniejszyć ilość kodu w swojej aplikacji.

Animacje w internecie

Interfejs Web Animations API udostępnia zaawansowane funkcje podstawowe do opisywania imperatywnych animacji pochodzących z JavaScriptu.
Właściwość „animacja-kompozycja” pozwala kontrolować, co ma się stać w przypadku, gdy na tę samą właściwość jednocześnie wpływa wiele animacji.
linear() to funkcja wygładzania CSS, która interpoluje liniowo między punktami, co pozwala odtworzyć efekty odbić i sprężyn.
Korzystając z osi czasu przewijania i wyświetlania osi czasu, możesz tworzyć animacje przewijane w sposób deklaracyjny.
KURS
Poznaj historię projektowania responsywnego i poznaj podstawowe zasady takiego projektowania. Dowiesz się więcej o elastycznych obrazach, typografii, ułatwieniach dostępu i innych zagadnieniach.
KURS
Poznasz podstawy CSS, takie jak model prostopadłościenny, kaskada i specyfika, Flexbox, siatka i z-index. Nauczysz się także m.in. funkcji, właściwości logicznych i innych elementów, aby doskonalić swoje umiejętności programowania w interfejsie.