Tìm hiểu và xây dựng hệ thống xác thực nâng cao bằng Chrome

Bắt đầu xây dựng

Bật Chrome để chia sẻ thông tin đăng nhập trên các trang web liên kết.
WebOTP cung cấp cho người dùng mật khẩu một lần qua SMS.
WebOTP giúp người dùng nhập mã xác minh số điện thoại trên trang web dành cho thiết bị di động chỉ bằng một lần nhấn mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Khoá truy cập thay thế cho mật khẩu một cách dễ dàng và an toàn hơn, cho phép người dùng đăng nhập vào tài khoản bằng cách mở khoá màn hình thiết bị.

API quản lý thông tin xác thực liên kết

API Quản lý thông tin xác thực liên kết (hay API FedCM) cung cấp một cơ chế tiêu chuẩn cho nhà cung cấp danh tính để cung cấp các dịch vụ liên kết danh tính trên web mà không cần cookie và lệnh chuyển hướng của bên thứ ba.
API Quản lý thông tin xác thực liên kết (hay API FedCM) cung cấp một cơ chế tiêu chuẩn cho nhà cung cấp danh tính để cung cấp các dịch vụ liên kết danh tính trên web mà không cần cookie và lệnh chuyển hướng của bên thứ ba.
Xem bộ sưu tập được tuyển chọn về tài nguyên chất lượng cao để giúp bạn nắm được kiến thức cơ bản về quá trình xác thực và cách xây dựng hệ thống xác thực của riêng mình bằng các API hiện đại.