Poznaj i utwórz zaawansowane systemy uwierzytelniania w Chrome

Zacznij tworzyć

Włącz w Chrome udostępnianie danych logowania w powiązanych witrynach.
WebOTP udostępnia użytkownikom hasła jednorazowe w SMS-ach.
WebOTP ułatwia użytkownikom wpisywanie kodu weryfikacyjnego numeru telefonu na stronie mobilnej jednym kliknięciem bez przełączania się między aplikacjami.

Klucze dostępu są łatwiejszym i bezpieczniejszym zastąpieniem haseł, ponieważ użytkownicy mogą logować się na konto po odblokowaniu ekranu urządzenia.

Interfejs API sfederowanego zarządzania danymi uwierzytelniającymi

Interfejs Federated Credential Management API (lub FedCM API) zapewnia standardowy mechanizm umożliwiający dostawcom tożsamości udostępnianie usług federacji tożsamości w internecie bez konieczności stosowania plików cookie innych firm i przekierowań.
Interfejs Federated Credential Management API (lub FedCM API) zapewnia standardowy mechanizm umożliwiający dostawcom tożsamości udostępnianie usług federacji tożsamości w internecie bez konieczności stosowania plików cookie innych firm i przekierowań.
Przejrzyj wyselekcjonowaną kolekcję wysokiej jakości materiałów, które pomogą Ci zrozumieć podstawy uwierzytelniania i tworzyć własne systemy uwierzytelniania z wykorzystaniem nowoczesnych interfejsów API.