Strona nie zawiera elementu HTML doctype, przez co aktywuje tryb osobliwości

Jeśli określisz format doctype, przeglądarka nie będzie mogła przełączyć się w tryb osobliwości, co może spowodować wyrenderowanie strony w nieoczekiwany sposób.

Problemy z kontrolą doctype w Lighthouse

Lighthouse oznacza strony bez deklaracji <!DOCTYPE html>:

Audyt Lighthouse dotyczący braku doctype

Jak dodać deklarację doctype

Na początku dokumentu HTML dodaj deklarację <!DOCTYPE html>:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
…

Więcej informacji znajdziesz na stronie Doctype w MDN.

Zasoby