ไม่ได้เปลี่ยนเส้นทางการเข้าชมผ่าน HTTP ไปยัง HTTPS

เว็บไซต์ทั้งหมดควรได้รับการปกป้องด้วย HTTPS ดูโพสต์ไม่ใช้ HTTPS เพื่อดูสาเหตุและวิธีตั้งค่า HTTPS ในเซิร์ฟเวอร์

วิธีที่การตรวจสอบการเปลี่ยนเส้นทาง HTTP ของ Lighthouse ล้มเหลว

Lighthouseจะแจ้งเตือนหน้าที่ไม่ได้เปลี่ยนเส้นทางไปยัง HTTPS

การตรวจสอบ Lighthouse ที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีการเปลี่ยนเส้นทางการรับส่งข้อมูล HTTP ไปยัง HTTPS

Lighthouse เปลี่ยน URL ของหน้าเว็บเป็น HTTP จากนั้นโหลดหน้าเว็บ แล้วรอเหตุการณ์จากโปรโตคอลการแก้ไขข้อบกพร่องระยะไกลของ Chrome ที่ระบุว่าหน้าเว็บปลอดภัย หาก Lighthouse ไม่ได้รับเหตุการณ์ภายใน 10 วินาที การตรวจสอบจะไม่สำเร็จ

วิธีเปลี่ยนเส้นทางการเข้าชมผ่าน HTTP ไปยัง HTTPS

เมื่อคุณตั้งค่า HTTPS แล้ว ให้ตรวจสอบว่าการเข้าชมผ่าน HTTP ที่ไม่ปลอดภัยทั้งหมดที่มายังเว็บไซต์ของคุณเปลี่ยนเส้นทางไปยัง HTTPS หรือไม่ โดยทำดังนี้

  • ใช้ลิงก์ Canonical ในส่วนหัวของหน้า HTML เพื่อช่วยให้เครื่องมือค้นหาพบวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึงหน้าเว็บ
  • กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ให้เปลี่ยนเส้นทางการรับส่งข้อมูล HTTP ไปยัง HTTPS ดังนี้

แหล่งข้อมูล