از HTTP/2 برای همه منابع خود استفاده نمی کند

HTTP/2 منابع صفحه شما را سریعتر و با انتقال داده های کمتری از طریق سیم ارائه می کند.

چگونه ممیزی HTTP/2 Lighthouse شکست می خورد

Lighthouse تمام منابعی را که از طریق HTTP/2 ارائه نشده اند فهرست می کند:

ممیزی فانوس دریایی منابعی را نشان می‌دهد که از طریق HTTP/2 استفاده نمی‌شوند

Lighthouse تمام منابع درخواست شده توسط صفحه را جمع آوری می کند و نسخه پروتکل HTTP هر کدام را بررسی می کند. مواردی وجود دارد که درخواست‌های غیر HTTP/2 در نتایج ممیزی نادیده گرفته می‌شوند. برای جزئیات بیشتر اجرا را ببینید .

نحوه گذراندن این ممیزی

منابع خود را از طریق HTTP/2 ارائه دهید.

برای یادگیری نحوه فعال کردن HTTP/2 در سرورهای خود، به تنظیم HTTP/2 مراجعه کنید.

منابع