לא נעשה שימוש ב-HTTP/2 עבור כל משאבי הדף

HTTP/2 משרת את המשאבים של הדף מהר יותר, ופחות נתונים עוברים ברשת.

איך ביקורת HTTP/2 של Lighthouse נכשלת

ב-Lighthouse מפורטים כל המשאבים שלא מוצגים באמצעות HTTP/2:

הביקורת של Lighthouse מראה משאבים שלא הוצגו באמצעות HTTP/2

מערכת Lighthouse אוספת את כל המשאבים המבוקשים על ידי הדף ובודקת את הגרסה של פרוטוקול ה-HTTP של כל אחד מהם. יש מקרים שבהם המערכת תתעלם מבקשות שאינן HTTP/2 בתוצאות הביקורת. לפרטים נוספים, ראו הטמעה.

איך עוברים את הביקורת

יש להגיש את המשאבים על גבי HTTP/2.

למידע נוסף על ההפעלה של HTTP/2 בשרתים שלכם, קראו את המאמר הגדרת HTTP/2.

מקורות מידע