Dữ liệu có cấu trúc là hợp lệ

Các công cụ tìm kiếm sử dụng dữ liệu có cấu trúc để hiểu được loại nội dung trên trang của bạn. Ví dụ: bạn có thể cho các công cụ tìm kiếm biết rằng trang của bạn là một bài viết, tin tuyển dụng hoặc Câu hỏi thường gặp.

Khi bạn đánh dấu nội dung của mình bằng dữ liệu có cấu trúc, nội dung đó có nhiều khả năng sẽ được đưa vào kết quả tìm kiếm nhiều định dạng. Ví dụ: nội dung được đánh dấu là bài viết có thể xuất hiện trong danh sách các tin bài hàng đầu liên quan đến nội dung mà người dùng đã tìm kiếm.

Cách đánh dấu nội dung

  1. Xác định loại nội dung đại diện cho nội dung của bạn.
  2. Tạo mã đánh dấu dữ liệu có cấu trúc bằng tài liệu tham khảo cho loại nội dung đó.
  3. Chèn mã đánh dấu vào mỗi trang bạn muốn hiển thị cho các công cụ tìm kiếm đủ điều kiện.
  4. Chạy Công cụ tìm kiếm dữ liệu có cấu trúc để xác thực dữ liệu có cấu trúc của bạn.
  5. Kiểm tra cách hoạt động của mã đánh dấu trong Google Tìm kiếm bằng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc.

Hãy xem trang Đánh dấu các mục nội dung của bạn của Google để biết thêm thông tin.

Tài nguyên