Elementy dotykowe nie mają odpowiedniego rozmiaru

Elementy dotykowe to obszary strony internetowej, z którymi użytkownicy urządzeń dotykowych mogą wchodzić w interakcje. Przyciski, linki i elementy formularzy mają elementy dotykowe.

Wiele wyszukiwarek ustala ranking stron na podstawie ich dostosowania do komórek. Jeśli elementy dotykowe są dostatecznie duże i oddalone od siebie, strona będzie lepiej dostosowana do urządzeń mobilnych i dostępna.

Audyt dotyczący elementów dotykowych w Lighthouse niezaliczony

Lighthouse oznacza strony z elementami docelowymi kliknięcia, które spełniają oba te warunki:

  • Cel jest mniejszy niż 48 x 48 pikseli.
  • Co najmniej 25% obszaru docelowego, który znajduje się w odległości 48 pikseli od środka celu, pokrywa się z innym celem.
Audyt Lighthouse: elementy dotykowe o nieprawidłowym rozmiarze

Jeśli kontrola się nie powiedzie, Lighthouse pojawią się w tabeli z 3 kolumnami:

Cel kliknięcia Element dotykowy o nieprawidłowym rozmiarze.
Rozmiar Rozmiar prostokąta ograniczającego celu w pikselach.
Pokrywający się cel Które inne elementy dotykowe znajdują się zbyt blisko siebie.

Jak poprawić elementy dotykowe

Opcja 1: zwiększ rozmiar elementów dotykowych, które są zbyt małe. Elementy dotykowe o wymiarach 48 na 48 pikseli nie przejdą kontroli. Jeśli masz elementy, które nie powinny pokazywać więcej (np. ikony), spróbuj zwiększyć właściwość padding:

Właściwy rozmiar elementów dotykowych
Za pomocą parametru padding możesz powiększać elementy dotykowe bez zmiany wyglądu elementów.

Opcja 2: zwiększ odstępy między elementami dotykowymi, które znajdują się zbyt blisko siebie, korzystając z właściwości takich jak margin. 8 pikseli między elementami dotykowymi to dobry punkt wyjścia, ale nie zawsze jest to wystarczająco duże odstępy, aby przejść kontrolę, zwłaszcza w przypadku bardzo małych elementów.

Zasoby