Tìm hiểu cách Chrome đang tạo ra các công nghệ để cung cấp trải nghiệm thanh toán suôn sẻ trên web.

Xác nhận thanh toán an toàn

Tìm hiểu về một tiêu chuẩn web được đề xuất cho phép khách hàng xác thực với công ty phát hành thẻ tín dụng, ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác bằng trình xác thực nền tảng.
Thông tin gợi ý của ứng dụng tác nhân người dùng giúp nhà phát triển truy cập vào thông tin về trình duyệt của người dùng theo cách hợp lý và bảo đảm quyền riêng tư.
Hướng dẫn người dùng tránh việc chia sẻ quá mức nhờ các chế độ kiểm soát việc chia sẻ màn hình bảo đảm quyền riêng tư trên web.
Tài liệu{/3}
Tạo dựng hệ thống thanh toán thế hệ mới trên web bằng web.dev.
KHOÁ HỌC
Hãy tham khảo nội dung của chúng tôi để tìm hiểu cách tạo biểu mẫu HTML tốt hơn.