Khám phá các công cụ và kỹ thuật của Chrome để cải thiện hiệu suất trang web.
KHOÁ HỌC

Hiệu suất web là một khía cạnh quan trọng trong quá trình phát triển web. Việc này tập trung vào tốc độ tải trang cũng như khả năng phản hồi của người dùng đối với hoạt động đầu vào của người dùng. Khi tối ưu hoá trang web để tăng hiệu suất, bạn đang mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt hơn. Trải nghiệm người dùng tốt hơn sẽ rất hữu ích trong việc giúp bạn đạt được những mục tiêu mà bạn đề ra cho trang web của mình.

Khoá học trên web.dev này được thiết kế cho những người mới làm quen với hiệu suất web.