ابزارها و تکنیک هایی را از Chrome برای بهبود عملکرد سایت خود کشف کنید.
دوره

عملکرد وب یک جنبه حیاتی از توسعه وب است که بر سرعت بارگیری صفحات و همچنین پاسخگویی آنها به ورودی کاربر تمرکز دارد. وقتی وب سایت خود را برای عملکرد بهینه می کنید، تجربه بهتری را به کاربران ارائه می دهید. تجربیات کاربر بهتر به شما کمک می کند تا به اهدافی که برای وب سایت خود در نظر داشتید دست یابید.

این دوره از web.dev برای کسانی که تازه به کارایی وب هستند طراحی شده است.