สำรวจเครื่องมือและเทคนิคจาก Chrome เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์
หลักสูตร

ประสิทธิภาพของเว็บเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาเว็บ ซึ่งมุ่งเน้นที่ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ รวมถึงการตอบสนองต่อข้อมูลจากผู้ใช้ การปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อการทำงานที่ยอดเยี่ยมกำลังมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้ ประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ดีขึ้นมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายของเว็บไซต์

หลักสูตรนี้จาก web.dev ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับประสิทธิภาพบนเว็บ