Tạo một trang web bảo vệ người dùng và dữ liệu của họ.
Tổng quan về cách lọc nội dung trên các thành phần điều hướng được tìm nạp trước.
Thông tin gợi ý của ứng dụng tác nhân người dùng giúp nhà phát triển truy cập vào thông tin về trình duyệt của người dùng theo cách hợp lý và bảo đảm quyền riêng tư.
Hướng dẫn người dùng tránh việc chia sẻ quá mức nhờ các chế độ kiểm soát việc chia sẻ màn hình bảo đảm quyền riêng tư trên web.

Toàn ngành nỗ lực phát triển công nghệ mới giúp cải thiện quyền riêng tư của người dùng trên web và ứng dụng trên Android.

Mục đích của sáng kiến Hộp cát về quyền riêng tư là tạo ra các công nghệ vừa bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trên mạng, vừa cung cấp cho các công ty và nhà phát triển những công cụ để xây dựng doanh nghiệp kỹ thuật số vững mạnh. Hộp cát về quyền riêng tư giảm hoạt động theo dõi giữa các trang web và ứng dụng trong khi vẫn góp phần đảm bảo nội dung và dịch vụ trực tuyến luôn miễn phí cho tất cả mọi người.

Tương thích với trình quản lý mật khẩu

Giúp người dùng luôn an toàn và bảo mật bằng cách tích hợp với trình quản lý mật khẩu để có thể đăng nhập liền mạch trên nhiều thiết bị trên các trang web và ứng dụng, cùng với tính năng cập nhật mật khẩu tự động.
Đảm bảo biểu mẫu đăng ký của bạn được đánh dấu đúng cách để trình quản lý mật khẩu có thể lưu tài khoản hoàn toàn mới đó.
Duy trì phương pháp hay nhất để đánh dấu biểu mẫu đăng nhập để trình quản lý mật khẩu có thể thả các thông tin đăng nhập đó ở đúng vị trí.
Hãy thiết lập /.well-known/change-password để chuyển hướng đến trang thay đổi mật khẩu, nhờ đó, trình quản lý mật khẩu có thể đưa người dùng đến thẳng trang đó.
Đối với các trang web (và ứng dụng!) dùng tính năng đăng nhập một lần, hãy sử dụng Digital Asset Links (Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số) để đảm bảo trình quản lý mật khẩu biết rằng đó là cùng một tài khoản.
KHOÁ HỌC

Bạn có quyền trực tiếp cải thiện quyền riêng tư của những người sử dụng trang web của mình.

Giống như việc đưa ra quyết định bảo mật đúng đắn, việc đưa ra quyết định đúng đắn về quyền riêng tư không phải là điều đáng sợ! Khoá học trên web.dev này sẽ giúp bạn.