Dịch trên thiết bị bằng AI

Khám phá API thử nghiệm của Google Dịch để hỗ trợ khách hàng trên toàn cầu.

Maud Nalpas
Maud Nalpas
Kenji Baheux
Kenji Baheux
Alexandra Klepper
Alexandra Klepper

Việc mở rộng doanh nghiệp ra thị trường quốc tế có thể tốn kém. Càng có nhiều thị trường thì càng có thể hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hơn và nhiều ngôn ngữ hơn có thể dẫn đến những thách thức với các tính năng và quy trình tương tác, chẳng hạn như tính năng trò chuyện với dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng. Nếu công ty của bạn chỉ có nhân viên hỗ trợ nói tiếng Anh, thì những người không phải người bản ngữ có thể gặp khó khăn trong việc giải thích chính xác vấn đề họ gặp phải.

Làm cách nào để sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cải thiện trải nghiệm của người nói nhiều ngôn ngữ, đồng thời giảm thiểu rủi ro và xác nhận xem có đáng đầu tư vào các nhân viên hỗ trợ nói thêm các ngôn ngữ khác hay không?

Một số người dùng cố gắng vượt qua rào cản ngôn ngữ bằng tính năng dịch trang tích hợp trong trình duyệt của họ hoặc công cụ của bên thứ ba. Tuy nhiên, trải nghiệm người dùng không tương xứng với các tính năng tương tác, chẳng hạn như tính năng trò chuyện với dịch vụ hỗ trợ sau khi bán hàng.

Đối với các công cụ trò chuyện có tính năng dịch tích hợp, điều quan trọng là phải giảm thiểu độ trễ. Bằng cách xử lý ngôn ngữ trên thiết bị, bạn có thể dịch theo thời gian thực, trước cả khi người dùng gửi tin nhắn.

Tuy nhiên, tính minh bạch có vai trò tối quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách ngôn ngữ bằng các công cụ tự động. Hãy nhớ rằng trước khi cuộc trò chuyện bắt đầu, hãy nêu rõ rằng bạn đã triển khai các công cụ AI cho phép dịch nội dung này. Điều này giúp đặt ra kỳ vọng và giúp tránh những trường hợp khó xử nếu bản dịch không hoàn hảo. Liên kết tới chính sách có thêm thông tin.

Chúng tôi đang phát triển API Dịch thử nghiệm với mô hình được tích hợp sẵn trong Chrome.

Trò chuyện minh hoạ

Chúng tôi đã xây dựng một cuộc trò chuyện hỗ trợ khách hàng để người dùng có thể nhập ngôn ngữ đầu tiên của họ và nhận bản dịch theo thời gian thực cho nhân viên hỗ trợ.

Sử dụng API của Google Dịch

Chrome hiển thị cho Translate API bằng đối tượng window.model. Đối tượng này có hai phương thức quan trọng:

  • canTranslate(): Kiểm tra xem mô hình dịch cho cặp ngôn ngữ của bạn đã sẵn sàng chưa. Trả về "readily" nếu mô hình đã có sẵn trên thiết bị, "after-download" nếu trình duyệt cần tải mô hình xuống trước và "no" nếu không thể dịch.
  • createTranslator(): Thao tác này sẽ thiết lập đối tượng Translator một cách không đồng bộ. Nếu cần tải mô hình xuống, thì mô hình đó sẽ chờ cho đến khi sẵn sàng.

Đối tượng Translator chỉ có một phương thức:

  • translate(): Cung cấp văn bản nguồn và hiển thị bản dịch.

Do hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm và dành riêng cho Chrome, hãy nhớ bao gồm tất cả mã của bạn trong quá trình phát hiện tính năng.

const supportsOnDevice = 'model' in window && 'createTranslator' in model;
if (!supportsOnDevice) {
  return;
}

const parameters = { sourceLanguage: 'en', targetLanguage: 'pt' };
const modelState = await model.canTranslate(parameters);
if (modelState === 'no') {
  return;
}
const onDeviceTranslator = await model.createTranslator(parameters);

const result = await onDeviceTranslator.translate(input);
if (!result) {
  throw new Error('Failed to translate');
}
return result;

Mô hình này cần thời gian để người dùng có thể sử dụng. Bạn có thể thực hiện việc này theo 2 cách:

  • Chờ để bật các thành phần trên giao diện người dùng được bản dịch hỗ trợ sau khi mô hình đã sẵn sàng.
  • Bắt đầu với một mô hình trên đám mây để dịch, sau đó chuyển sang mô hình trên thiết bị khi mô hình đó đã tải xuống.

Các bước tiếp theo

Chúng tôi muốn nghe ý kiến của bạn. Hãy chia sẻ ý kiến phản hồi của bạn về phương pháp này bằng cách mở một Vấn đề trên Công cụ giải thích và cho chúng tôi biết trường hợp sử dụng nào bạn quan tâm nhất. Bạn có thể đăng ký chương trình xem trước sớm để kiểm thử công nghệ này bằng các nguyên mẫu cục bộ.

Sự đóng góp của bạn có thể giúp chúng tôi biến AI thành một công cụ mạnh mẽ và thiết thực cho mọi người.