گرم کردن و پیش واکشی: با استفاده از سرویس تب های سفارشی

بخش سوم این راهنما بر روی سرویس تب های سفارشی تمرکز دارد و اینکه چرا استفاده از آن در برنامه شما تجربه کاربری بهتری ایجاد می کند:

 • باز کردن فوری محتوای خارجی: استفاده از warmup() باعث می‌شود که فرآیند مرورگر در پس‌زمینه شروع شود، حتی قبل از اینکه کاربر روی یک پیوند کلیک کند و می‌تواند تا 700 میلی‌ثانیه هنگام باز کردن یک پیوند ذخیره کند. mayLaunchUrl() صفحات را از قبل واکشی می کند. استفاده از هر دو API با هم به صفحات اجازه می دهد تا فورا بارگیری شوند و تجربه کاربری یکپارچه سازی Custom Tabs را به میزان زیادی بهبود بخشد.
 • مدیریت بهتر برگه‌های سفارشی به حداقل رسیده : با اتصال به سرویس Tabs و استفاده از همان CustomTabSession هنگام راه‌اندازی برگه سفارشی، Chrome می‌تواند قبل از راه‌اندازی یک برگه جدید، برگه‌های سفارشی کوچک‌شده قبلی را حذف کند و تجربه کاربری سازگارتری را ارائه دهد.

مراحل لازم عبارتند از:

 1. بررسی کنید که آیا مرورگر پیش‌فرض از برگه‌های سفارشی با استفاده از CustomTabsClient.getPackageName(...) پشتیبانی می‌کند یا خیر. اگر بله، با استفاده از CustomTabsClient.bindCustomTabsService() به CustomTabsService متصل شوید.
 2. پس از اتصال به CustomTabsService، در پاسخ به تماس CustomTabsServiceConnection.onCustomTabsServiceConnected() انجام دهید:

  آ. فرآیند مرورگر را با استفاده از CustomTabsClient.warmup() گرم کنید. ب یک CustomTabsSession جدید با استفاده از CustomTabsClient.newSession() ایجاد کنید.

 3. به صورت اختیاری، صفحات وب را که کاربر احتمالاً از آن بازدید می کند، با استفاده از CustomTabsSession.mayLaunchUrl() واکشی کنید.

 4. هنگام راه‌اندازی یک برگه سفارشی جدید، CustomTabsSession با استفاده از سازنده new CustomTabsIntent.Builder(session) به CustomTabsIntent.Builder منتقل کنید.

اگر برنامه شما Android API سطح 30 را هدف قرار می‌دهد، CustomTabsClient.getPackageName(...) از شما می‌خواهد که یک بخش پرس‌و‌جو را به Manifest Android خود اضافه کنید و یک فیلتر قصد را اعلام کنید که با مرورگرهایی که از Tabs پشتیبانی می‌کنند مطابقت دارد.

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
 …
  <queries>
    <intent>
      <action android:name="android.support.customtabs.action.CustomTabsService" />
    </intent>
  </queries>
</manifest>

در اینجا یک مثال کامل برای نحوه اتصال به یک سرویس Custom Tabs آورده شده است:

private CustomTabsClient mClient;
private CustomTabsSession mSession;

private CustomTabsServiceConnection mConnection = new CustomTabsServiceConnection() {
  @Override
  public void onCustomTabsServiceConnected(
      @NonNull ComponentName name,
      @NonNull CustomTabsClient client
  ) {
    mClient = client;
    // Warm up the browser process
    mClient.warmup(0 /* placeholder for future use */);
    // Create a new browser session
    mSession = mClient.newSession(new CustomTabsCallback());
    // Pre-render pages the user is likely to visit
    // you can do this any time while the service is connected
    mSession.mayLaunchUrl(Uri.parse("https://developers.android.com"), null, null);
  }

  @Override
  public void onServiceDisconnected(ComponentName name) {
    mClient = null;
    mSession = null;
  }
};

private void bindCustomTabService(Context context) {
  // Check for an existing connection
  if (mClient != null) {
    // Do nothing if there is an existing service connection
    return;
  }

  // Get the default browser package name, this will be null if
  // the default browser does not provide a CustomTabsService
  String packageName = CustomTabsClient.getPackageName(context, null);
  if (packageName == null) {
    // Do nothing as service connection is not supported
    return;
  }
  CustomTabsClient.bindCustomTabsService(context, packageName, mConnection);
}

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
…
  bindCustomTabService(this);
  findViewById(R.id.button).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view) {
      String url = "https://developers.android.com";
      CustomTabsIntent intent = new CustomTabsIntent.Builder(mSession)
          .build();
      intent.launchUrl(MainActivity.this, Uri.parse(url));
    }
  });
}

در اندروید، URL ها توسط برنامه های اندروید قابل مدیریت هستند. به عنوان مثال، اگر کاربر برنامه فیس بوک را نصب کرده باشد و روی پیوندی به یک پست فیس بوک کلیک کند، معمولاً پیوند باز شدن در برنامه فیس بوک را به جای مرورگر ترجیح می دهد.

به طور پیش فرض، Custom Tabs در صورت نصب، پیوندها را در برنامه اندروید مربوطه باز می کند. با این حال، هنگامی که یک CustomTabsServiceConnection ایجاد شد، این رفتار از کار می افتد و به جای آن همه URL ها در تب های سفارشی باز می شوند. برای بهبود تجربه کاربری، توصیه می‌کنیم این رفتار را با استفاده از کد زیر دوباره فعال کنید:

CustomTabsIntent customTabsIntent = new CustomTabsIntent.Builder()
  .setSendToExternalDefaultHandlerEnabled(true)
  .build();

مرحله بعدی: نحوه تغییر اندازه تجربه Tabs سفارشی را بیاموزید .