שימוש ב-API ברמה נמוכה של הכרטיסייה המותאמת אישית

הדרך המומלצת לשלב את האפליקציה שלכם עם כרטיסיות מותאמות אישית היא באמצעות ספריית הדפדפן של AndroidX, אבל אפשר גם להפעיל כרטיסייה מותאמת אישית ללא ספריית התמיכה. במדריך הזה מוצגת סקירה כללית של התהליך.

ההטמעה המלאה של ספריית התמיכה זמינה ב-GitHub בתור התחלה. היא מכילה גם את קובצי ה-AIDL שנדרשים כדי להתחבר לשירות, מאחר שלא ניתן להשתמש ישירות במאגר הנתונים של Chromium באמצעות Android Studio.

עקרונות בסיסיים להפעלת כרטיסיות מותאמות אישית באמצעות Low Level API

// Using a VIEW intent for compatibility with any other browsers on device.
// Caller should not be setting FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK or 
// FLAG_ACTIVITY_NEW_DOCUMENT. 
String url = ¨https://paul.kinlan.me/¨;
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(url)); 
// Must have. Extra used to match the session. Its value is an IBinder passed
// whilst creating a news session. See newSession() below. Even if the service is not 
// used and there is no valid session id to be provided, this extra has to be present 
// with a null value to launch a custom tab.

private static final String EXTRA_CUSTOM_TABS_SESSION = "android.support.customtabs.extra.SESSION";
Bundle extras = new Bundle;
extras.putBinder(EXTRA_CUSTOM_TABS_SESSION, 
  sessionICustomTabsCallback.asBinder() /* Set to null for no session */);
intent.putExtras(extras);

הוספת התאמות אישיות של ממשק המשתמש

התאמות אישיות של ממשק המשתמש כלולות על ידי הוספת תוספות ל-Intent של ACTION_VIEW. ניתן למצוא רשימה מלאה של מפתחות התוספות שמשמשים להתאמה אישית של ממשק המשתמש במסמכי CustomTabsIntent. הנה דוגמה להוספת צבע מותאם אישית בסרגל הכלים:

// Extra that changes the background color for the address bar. colorInt is an int
// that specifies a Color.

private static final String EXTRA_CUSTOM_TABS_TOOLBAR_COLOR = "android.support.customtabs.extra.TOOLBAR_COLOR";
intent.putExtra(EXTRA_CUSTOM_TABS_TOOLBAR_COLOR, colorInt);

התחברות לשירות הכרטיסיות המותאמות אישית

אפשר להשתמש בשירות הכרטיסיות המותאמות אישית באותו אופן שבו משתמשים בשירותי Android אחרים. הממשק נוצר באמצעות AIDL ויוצר עבורכם באופן אוטומטי מחלקה של שירות proxy.

משתמשים בשיטות של שירות ה-proxy כדי לבצע חימום, ליצור סשנים ולאחזר מראש:

// Package name for the Chrome channel the client wants to connect to. This
// depends on the channel name.
// Stable = com.android.chrome
// Beta = com.chrome.beta
// Dev = com.chrome.dev
public static final String CUSTOM_TAB_PACKAGE_NAME = "com.chrome.dev"; // Change when in stable

// Action to add to the service intent. This action can be used as a way 
// generically pick apps that handle custom tabs for both activity and service 
// side implementations.
public static final String ACTION_CUSTOM_TABS_CONNECTION =
    "android.support.customtabs.action.CustomTabsService";
Intent serviceIntent = new Intent(ACTION_CUSTOM_TABS_CONNECTION);

serviceIntent.setPackage(CUSTOM_TAB_PACKAGE_NAME);
context.bindService(serviceIntent, mServiceConnection,
          Context.BIND_AUTO_CREATE | Context.BIND_WAIVE_PRIORITY);