کتابخانه ها و API ها را برای جاسازی محتوای وب در برنامه های Android کشف کنید. برای جاسازی محتوای وب در برنامه های اندروید، کتابخانه ها و API ها را کشف کنید.

برگه های سفارشی

بهترین زمان استفاده از تب های سفارشی Android برای باز کردن URL در برنامه Android خود را بیاموزید.
بررسی ویژگی‌های Custom Tab و در دسترس بودن مرورگر آن‌ها.
برنامه ها را مستقیماً از یک صفحه وب با برنامه Android Intent راه اندازی کنید.