Wyjątkowa akordeon

Utwórz wyłączny akordeon z wieloma elementami <details> o tym samym identyfikatorze name.

Akordeon

Typowym wzorcem interfejsu w internecie jest komponent akordeonu. Ten komponent składa się z kilku widżetów dotyczących komunikatów, które pojedynczo można rozwinąć (lub zwinąć), aby wyświetlić (lub ukryć) treść.

Aby zastosować ten wzorzec w internecie, należy połączyć kilka elementów <details> i zwykle grupować je wizualnie, aby pokazać, że należą do siebie.

Demonstracja: koordynacja z HTML i CSS.

Wyjątkowy akordeon

Obsługa przeglądarek

 • 120
 • 120
 • x
 • 17.2

Odmianą wzoru akordeonu jest akordeon na wyłączność, w którym można jednocześnie otwierać tylko jeden widżet komunikatu.

Aby osiągnąć ten cel w internecie, możesz teraz dodać do elementów <details> atrybut name. Gdy używasz tego atrybutu, wiele elementów <details> o tej samej wartości name tworzy grupę semantyczną, która będzie działać jak akordeon wyłączny. Gdy otworzysz jeden z elementów <details> z grupy, wcześniej otwarty element zostanie automatycznie zamknięty.

<details name="learn-css">
 <summary>Welcome to Learn CSS!</summary>
 <p>…</p>
</details>
<details name="learn-css">
 <summary>Box Model</summary>
 <p>…</p>
</details>
<details name="learn-css">
 <summary>Selectors</summary>
 <p>…</p>
</details>
Demonstracja: wyłączny akordeon dzięki HTML i CSS.

Strona może mieć wiele akordeonów wyłącznych. Za każdym razem, gdy użyjesz nowej wartości name w elemencie <details>, tworzona jest nowa grupa logiczna.

Demonstracja: wiele wyjątkowych akordeonów z HTML i CSS.

Pamiętaj, że elementy <details>, które wchodzą w skład akordeonu wyłącznego, nie muszą być równorzędne. Mogą być rozproszone po całym dokumencie. Grupuje je atrybut name, a nie kolejność DOM.

Wypełniaj akordeon na wyłączność

Poniższy kod JavaScript umożliwia polyfill na podstawie działania akordeonu wykluczającego. Kod opiera się na zdarzeniu toggle elementu <details>.

Gdy otwiera się element <details> z atrybutem name, kod znajduje pozostałe otwarte elementy <details> z tą samą wartością atrybutu name i je zamyka.

document.querySelectorAll("details[name]").forEach(($details) => {
 $details.addEventListener("toggle", (e) => {
  const name = $details.getAttribute("name");

  if (e.newState == "open") {
   document
    .querySelectorAll(`details[name=${name}][open]`)
    .forEach(($openDetails) => {
     if (!($openDetails === $details)) {
      $openDetails.removeAttribute("open");
     }
    });
  }
 });
});

Niektóre starsze wersje przeglądarek nie uruchamiają tego zdarzenia toggle. W tych przeglądarkach kod polyfill nie zadziała. Jeśli chodzi o stopniowe ulepszanie, jest to dozwolone.