Structured Data ถูกต้อง

เครื่องมือค้นหาใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อให้ทราบว่าหน้าเว็บมีเนื้อหาประเภทใด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบอกเครื่องมือค้นหาว่าหน้าเว็บของคุณเป็นบทความ ประกาศรับสมัครงาน หรือคำถามที่พบบ่อย

การมาร์กอัปเนื้อหาของคุณด้วยข้อมูลที่มีโครงสร้างช่วยเพิ่มโอกาสที่เนื้อหาจะรวมอยู่ในผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ เช่น เนื้อหาที่มาร์กอัปเป็นบทความอาจปรากฏในรายการเรื่องเด่นซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้ใช้ค้นหา

วิธีมาร์กอัปเนื้อหา

  1. ระบุประเภทเนื้อหา ที่สื่อถึงเนื้อหาของคุณ
  2. สร้างมาร์กอัป Structured Data โดยใช้เอกสารอ้างอิงสำหรับประเภทเนื้อหานั้น
  3. ใส่มาร์กอัปลงในแต่ละหน้าที่คุณต้องการให้มีสิทธิ์แสดงในเครื่องมือค้นหา
  4. เรียกใช้ Linter Structured Data เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ Structured Data
  5. ทดสอบวิธีการทำงานของมาร์กอัปใน Google Search โดยใช้เครื่องมือทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้ามาร์กอัปรายการเนื้อหาของคุณของ Google

แหล่งข้อมูล