Konwerter pliku manifestu rozszerzenia

Bez trudu przekonwertuj cały katalog, plik ZIP rozszerzenia lub plik manifest.json.

Simeon Vincent
Simeon Vincent

Cześć. Mam na imię Solomon i jestem inżynierem oprogramowania w zespole rozszerzeń Chrome.

Stale pracujemy nad najnowszą wersją platformy rozszerzeń Chrome, dlatego na potrzeby testów muszę przekonwertować rozszerzenia Manifest V2 na Manifest V3. Aby ułatwić ten proces, stworzyłem narzędzie o nazwie Extension Manifest Converter (EMC).

EMC to narzędzie wiersza poleceń Python 3, które automatyzuje kilka części konwersji rozszerzenia między formatami pliku manifestu. Użytkownicy mogą szybko przekonwertować katalog rozszerzeń, plik ZIP lub plik manifest.json za pomocą jednego polecenia.

python3 emc.py <extension_path>

To narzędzie służy do automatyzacji mechanicznych części konwertowania rozszerzenia. Zastąpi na przykład chrome.browserAction elementem chrome.action w języku JavaScript, ale nie będzie obsługiwać zadań abstrakcyjnych, takich jak aktualizowanie logiki w tle w celu pełnego wdrożenia mechanizmów Service Worker. Więcej informacji znajdziesz w README projektu.

Uznaliśmy to narzędzie za przydatne dla naszego zespołu i chcemy udostępnić je na licencji open source, mamy nadzieję, że Tobie też się spodoba. Pamiętaj jednak, że nie możemy oferować pomocy ani utrzymywać jej bezterminowo.

Jeśli napotkasz problemy z projektem, otwórz problem w repozytorium projektu.