Omówienie ChromeDriver

ChromeDriver to samodzielny serwer, który implementuje standard W3C WebDriver. WebDriver to narzędzie typu open source przeznaczone do automatycznego testowania aplikacji internetowych w wielu przeglądarkach. Jego interfejs pozwala kontrolować i przeglądać klienty użytkownika lokalnie lub zdalnie.

Funkcje to neutralny pod względem języka zestaw par klucz-wartość używanych do definiowania pożądanych cech i działania sesji WebDriver. Uprawnienia są zwykle przekazywane jako argument podczas tworzenia instancji WebDriver i można ich użyć do określenia ustawień przeglądarki, takich jak jej nazwa, wersja czy strategia wczytywania strony.

ChromeDriver rozszerza funkcję Webdriver o możliwości specyficzne dla Chromium. Używa obiektu ChromeOptions do przekazywania funkcji do ChromeDriver z interfejsu WebDriver API. Niektóre funkcje specyficzne dla Chromium obejmują możliwość instalowania rozszerzeń, zmiany typów okien i przekazywania argumentów wiersza poleceń podczas uruchamiania.

Sterownik ChromeDriver jest dostępny w przypadku Chrome na urządzeniach z Androidem i w Chrome na komputerach (Mac, Linux, Windows i ChromeOS).

Stan wdrożenia standardu WebDriver możesz sprawdzić tutaj.

Najnowsze pliki binarne ChromeDriver

Dokumentacja ChromeDriver

Rozwiązywanie problemów

Zaangażuj się