Nowości w Lighthouse 8.4

Brendan Kenny
Brendan Kenny
Lighthouse to automatyczne narzędzie do kontroli witryn, które pomaga deweloperom korzystać z możliwości i diagnostyki, aby zwiększać wygodę użytkowników korzystających z ich stron. Jest dostępny w Chrome DevTools, npm (jako moduł węzła i interfejs wiersza poleceń) lub jako rozszerzenie do przeglądarki (w Chrome i Firefoksie). Obsługuje wiele usług Google, w tym web.dev/measure i PageSpeed Insights.

Lighthouse 8.4 jest dostępne bezpośrednio w wierszu poleceń i w Chrome Canary. W ciągu tygodnia trafi ona do stabilnej wersji Chrome w wersji 95 i zostanie udostępniona w narzędziu PageSpeed Insights.

Aby wypróbować interfejs wiersza poleceń Lighthouse, użyj tych poleceń:

npm install -g lighthouse
lighthouse https://www.example.com --view

Pełną listę zmian znajdziesz w historii zmian 8.4.

Nowe kontrole

Nie ładuj leniwie obrazów największego wyrenderowania treści

Leniwe ładowanie obrazów może być skutecznym sposobem na odroczenie obrazów poza ekranem, tak aby nie zakłócały wczytywania treści w części strony widocznej na ekranie.

Jeśli jednak elementem LCP strony jest obraz, leniwe ładowanie może mieć znaczny negatywny wpływ na LCP. Przeglądarka może umieścić obraz w kolejce i pobrać najpierw inne zasoby, zamiast nadawać priorytet grafice do szybkiego pobrania. Z niedawnego badania leniwego ładowania w WordPressie wynika, że w przypadku niektórych witryn LCP może wzrosnąć nawet o 15%, jeśli obrazy w początkowym widocznym obszarze nie będą leniwe.

Leniwe wczytywanie kontroli LCP w raporcie Lighthouse

Lighthouse wykryje teraz, czy element LCP jest obrazem w trakcie leniwego ładowania, i zaleca usunięcie z niego atrybutu loading.

Więcej informacji znajdziesz w wstępnej ofercie pakietowej i w prośbie o wdrożenie.

Ustaw widoczny obszar na urządzeniach mobilnych, aby poprawić opóźnienie przy pierwszym działaniu

Audyt viewport od lat jest jedną z kategorii Sprawdzone metody, ale w wersji 8.4 zachęca do korzystania z tej porady także w kategorii Skuteczność.

Wiele przeglądarek mobilnych obsługuje funkcję „dotknij dwukrotnie, aby powiększyć”, która umożliwia użytkownikom łatwe powiększanie treści nieprzeznaczonych na ekrany telefonów komórkowych, tj. treści, które nie zawierają dobrze widocznego dla urządzenia <meta name="viewport">. W praktyce oznacza to, że przeglądarka musi czekać nawet 300 ms od kliknięcia przez użytkownika, aby sprawdzić, czy nastąpi ponowne kliknięcie. W tym czasie strona nie może zareagować na to kliknięcie. Powoduje to błędny FID o wartości kilkuset milisekund.

Audyt widocznego obszaru mobilnego w raporcie Lighthouse

Zgodnie z najnowszym badaniem danych z archiwum HTTP ponad połowa witryn, które otrzymały w Lighthouse wynik 90 lub więcej, ale nie w przypadku co najmniej 1 podstawowego wskaźnika internetowego, nie miały ustawionego widocznego obszaru dla urządzeń mobilnych i nie miały FID. W związku z tym w przypadku braku widocznego obszaru w sekcji wydajności Lighthouse będzie teraz proponować dodanie widocznego obszaru:

<meta name="viewport" content="width=device-width">

Więcej informacji znajdziesz w artykułach na temat problemów z ofertą pakietową i żądań pull w ramach implementacji.

Kontakt z zespołem Lighthouse

Żeby omówić nowe funkcje, zmiany w wersji 8.4 lub inne kwestie związane z Lighthouse: