Sprawdź, czy urządzenie z Androidem ma przeglądarkę, która obsługuje karty niestandardowe?

Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy domyślna przeglądarka czy jakakolwiek przeglądarka na urządzeniu obsługuje karty niestandardowe, skorzystaj z pomocy getPackageName w CustomTabsClient:

String packageName = CustomTabsClient.getPackageName(
    context, 
    Collections.emptyList()
);
if (packageName == null) {
  // Custom Tabs are not supported by the default browser
}

Możesz też sprawdzić, czy któraś z przeglądarek na urządzeniu obsługuje karty niestandardowe:

// Get all apps that can handle VIEW intents and Custom Tab service connections.
Intent activityIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("http://www.example.com"));
PackageManager packageManager = context.getPackageManager();
List<ResolveInfo> viewIntentHandlers = packageManager.queryIntentActivities(activityIntent, 0);
// Get a package that supports Custom Tabs
String packageName = CustomTabsClient.getPackageName(
    context, 
    viewIntentHandlers,
    true /* ignore default */
);
if (packageName == null) {
  // Custom Tabs are not supported by any browser on the device
}

W Androidzie 11 wprowadziliśmy zmiany w widoczności pakietów. Jeśli kierujesz aplikację na Androida na poziom API 30 lub wyższy, musisz dodać do interfejsu AndroidManifest.xml tę sekcję zapytań. W przeciwnym razie fragment kodu powyżej nie zwróci wyników:

<queries>
  <intent>
    <action android:name=
      "android.support.customtabs.action.CustomTabsService" />
  </intent>
</queries>