Otwieranie karty niestandardowej dla linków w komponencie WebView

Komponenty WebView idealnie nadają się do bezproblemowego integrowania własnych treści internetowych z aplikacją. Gdy Twoje własne treści zawierają linki do stron, które nie należą do Ciebie, warto otwierać je na karcie niestandardowej zamiast w komponencie WebView. Ma to 2 korzyści:

 1. Własny UX wyraźnie oddziela od treści internetowych innych firm.
 2. Witryny innych firm korzystają z plików cookie udostępnianych domyślnej przeglądarce.

Aby to zrobić, skonfiguruj niestandardowy moduł obsługi onLoadResource w: WebViewClient:

WebView webView = (WebView)findViewById(R.id.webview);
webView.setWebViewClient(new WebViewClient() {
  @Override
  public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) {
    return true;
  }

  @Override
  public void onLoadResource(WebView view, String url) {
    if (url.startsWith("http://www.my-own-domain.com")) {
      //Handle Internal Link...
    } else {
      //Open Link in a Custom Tab
      Uri uri = Uri.parse(url);
      new CustomTabsIntent.Builder()
         .build()
         .launchUrl(context, uri);              
    }
  }
});