Omówienie ChromeDriver

ChromeDriver to samodzielny serwer, który implementuje standard W3C WebDriver. WebDriver to narzędzie typu open source przeznaczone do automatycznego testowania aplikacji internetowych w wielu przeglądarkach. Jego interfejs umożliwia kontrolowanie klientów użytkownika i ich przedstawianie lokalnie lub zdalnie za pomocą funkcji.

Funkcje to neutralny dla języka zestaw par klucz-wartość używany do definiowania pożądanych funkcji i działania sesji WebDriver. Funkcje są zwykle przekazywane jako argument podczas tworzenia instancji WebDriver i można ich używać do określania ustawień przeglądarki, takich jak jej nazwa, wersja i strategia wczytywania strony.

ChromeDriver rozszerza Webdriver o funkcje związane z Chromium. Używa on obiektu ChromeOptions do przekazywania uprawnień do ChromeDriver z interfejsu WebDriver API. Niektóre funkcje specyficzne dla Chromium obejmują możliwość instalowania rozszerzeń, zmiany typu okien i przekazywania argumentów wiersza poleceń podczas uruchamiania.

Narzędzie ChromeDriver jest dostępne w przypadku Chrome na urządzeniach z Androidem oraz w Chrome na komputery (Mac, Linux, Windows i ChromeOS).

Tutaj możesz sprawdzić bieżący stan implementacji standardu WebDriver.

Najnowsze pliki binarne ChromeDriver

Dokumentacja ChromeDriver

Rozwiązywanie problemów

Zaangażuj się