เอกสารไม่ได้ใช้ขนาดตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจน

เครื่องมือค้นหาจำนวนมากจะจัดอันดับหน้าเว็บตามความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แบบอักษรที่เล็กกว่า 12 พิกเซลจะอ่านได้ยากในอุปกรณ์เคลื่อนที่ และอาจต้องซูมเข้าเพื่อแสดงข้อความในขนาดที่อ่านสบายตา

วิธีที่การตรวจสอบขนาดแบบอักษรของ Lighthouse ไม่สำเร็จ

Lighthouse จะแจ้งหน้าเว็บที่มีขนาดแบบอักษรเล็กเกินกว่าจะอ่านได้โดยง่ายในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดังนี้

การตรวจสอบ Lighthouse แสดงหน้าเว็บมีขนาดแบบอักษรที่อ่านไม่ออก

Lighthouse จะแจ้งหน้าที่ข้อความอย่างน้อย 40% มีขนาดแบบอักษรเล็กกว่า 12 พิกเซล เมื่อหน้าเว็บไม่ผ่านการตรวจสอบ Lighthouse จะแสดงผลลัพธ์ในตารางที่มี 4 คอลัมน์ ดังนี้

แหล่งที่มา ตําแหน่งแหล่งที่มาของชุดกฎ CSS ที่ทําให้ข้อความที่อ่านไม่ออก
ตัวเลือก ตัวเลือกของชุดกฎ
% ของข้อความในหน้า เปอร์เซ็นต์ของข้อความในหน้าเว็บที่ได้รับผลกระทบจากชุดกฎ
ขนาดแบบอักษร ขนาดที่คำนวณได้ของข้อความ

วิธีแก้ไขแบบอักษรที่อ่านไม่ออก

ตรวจสอบขนาดแบบอักษรใน CSS ตั้งแบบอักษรให้มีขนาดอย่างน้อย 12 พิกเซลบนข้อความอย่างน้อย 60% บนหน้าเว็บ

วิธีแก้ไขการกำหนดค่าวิวพอร์ตที่ขาดหายไป

หาก Lighthouse รายงาน Text is illegible because of a missing viewport config ให้เพิ่มแท็ก <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> ลงใน <head> ของเอกสาร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่โพสต์ไม่มีแท็ก <meta name="viewport"> ที่มี width หรือ initial-scale

แหล่งข้อมูล

ซอร์สโค้ดสำหรับการตรวจสอบเอกสารไม่ใช้ขนาดแบบอักษรที่อ่านง่าย