Omówienie raportu na temat użytkowania Chrome

Raport na temat użytkowania Chrome (nazywany też Raportem na temat użytkowania Chrome lub w skrócie „raportem na temat użytkowania Chrome”) to zbiór danych, który pokazuje, jak realni użytkownicy Chrome korzystają z popularnych miejsc docelowych w internecie.

CrUX to oficjalny zbiór danych programu Wskaźniki internetowe. Przedstawione są wszystkie podstawowe wskaźniki internetowe dotyczące użytkowników.

Dane raportu na temat użytkowania Chrome są zbierane z prawdziwych przeglądarek na całym świecie na podstawie ich niektórych opcji, które decydują o kwalifikowaniu się użytkowników. Zbierany jest zestaw wymiarów i metrics, które pozwalają właścicielom witryn określić, jak użytkownicy odbierają ich strony.

Dane zbierane przez Chrome na temat użytkowania Chrome są dostępne publicznie za pomocą wielu tools i są wykorzystywane przez wyszukiwarkę Google do określania czynnika rankingu jakości strony.

Nie wszystkie źródła i strony są uwzględnione w zbiorze danych. Obowiązują odrębne kryteria kwalifikacji dotyczące źródeł i stron. Przede wszystkim muszą one być publicznie dostępne oraz muszą być dostępne do utworzenia zbioru danych istotnego statystycznie.