Giúp Chrome hoạt động mạnh mẽ hơn bằng cách tuỳ chỉnh trình duyệt theo nhu cầu của bạn.

Mở rộng web

Khám phá nhiều cách để thêm lượt tương tác vào phần mở rộng.
Khám phá các cách tuỳ chỉnh và bày tỏ cảm xúc với trình duyệt.
Khám phá cách thay đổi và sửa đổi trang web.

Tiện ích trong thực tế

Tải các tiện ích mẫu này trên máy tính cục bộ của bạn.
Mẫu này minh hoạ cách sử dụng API Hành động để thay đổi biểu tượng, huy hiệu biểu tượng, văn bản di chuột hoặc trang bật lên tuỳ thuộc vào lựa chọn hoặc hành động của người dùng.
Tập lệnh người dùng có thể do người dùng tạo hoặc được tải xuống từ kho lưu trữ tập lệnh. Mẫu này cho phép bạn chèn các tệp và mã tuỳ ý được thêm vào trang tuỳ chọn.
Mẫu này minh hoạ cách bạn có thể chèn JavaScript vào trang web bằng Scripting API.
Mẫu này minh hoạ cách tạo bảng điều khiển bên sẽ mở ra khi người dùng nhấp vào nút trên một trang hoặc mở trình đơn theo bối cảnh.

Tài liệu

Mọi điều bạn cần biết về Tiện ích của Chrome.
Tạo tiện ích đầu tiên của bạn.
Tìm hiểu cách hoạt động của Tiện ích của Chrome và những việc chúng có thể làm.
Tìm hiểu cách giải quyết các trường hợp sử dụng cụ thể trong Tiện ích của Chrome.
Tài liệu tham khảo về API Tiện ích, khoá tệp kê khai và quyền.

Bài đăng có tiện ích

Đọc các bài đăng mới nhất trên blog Tiện ích của Chrome

Hỗ trợ và phản hồi

Nhận trợ giúp khi phát triển tiện ích cũng như giúp chúng tôi cải thiện Tiện ích của Chrome.
Xem câu trả lời cho những câu hỏi không có trong tài liệu này.
Báo cáo lỗi tiện ích hoặc sự cố với tài liệu.
Gửi yêu cầu về tính năng mà bạn tin rằng có thể cải thiện nền tảng tiện ích.
Kiểm tra xem lỗi hoặc yêu cầu về tính năng đã được báo cáo hay chưa.