השהיה של הצגת תמונות שלא מופיעות מיד במסך

בקטע 'הזדמנויות' בדוח Lighthouse מפורטות כל התמונות מחוץ למסך או התמונות המוסתרות בדף, לצד החיסכון הפוטנציאלי ב-kibibytes (KiB). כדאי לשקול את האפשרות לטעון את התמונות האלה בהדרגה, אחרי שכל המשאבים הקריטיים סיימו את הטעינה, כדי לקצר את זמן עד לפעילות מלאה:

צילום מסך של בדיקת התמונות שלא מופיעות במסך באמצעות Lighthouse

עיינו גם במאמר טעינה מדורגת של תמונות מחוץ למסך באמצעות codelab.

הנחיות ספציפיות למקבץ

AMP

טעינה מדורגת של תמונות באופן אוטומטי באמצעות amp-img. עיינו במדריך תמונות.

Drupal

כדאי להתקין מודול של Drupal שיכול לטעון תמונות בהדרגה. כדי לשפר את הביצועים, אפשר לדחות את הטעינה של תמונות שלא מופיעות מיד במסך.

ג'ומלה

מתקינים פלאגין של Joomla לטעינה מדורגת שמאפשר לדחות את הטעינה של תמונות שאינן מופיעות מיד במסך. אפשר גם לעבור לתבנית שמספקת את הפונקציונליות הזו. החל מגרסה 4.0 של Joomla, ניתן להפעיל פלאגין ייעודי לטעינה מדורגת באמצעות הפלאגין "תוכן – תמונות בטעינה מדורגת". כמו כן, כדאי להשתמש בפלאגין AMP.

Magento

כדאי לשקול לשנות את המוצר ואת תבניות הקטלוג כך שישתמשו בתכונה טעינה מדורגת של פלטפורמת האינטרנט.

WordPress

כדאי להתקין פלאגין של WordPress לטעינה מדורגת שמאפשר לדחות את הטעינה של תמונות שאינן מופיעות מיד במסך. ניתן גם לעבור לעיצוב שמספק את הפונקציונליות הזו. כמו כן, כדאי להשתמש בפלאגין AMP.

משאבים